Biogasproduktion i ett energisystemperspektiv

Arbetet syftar till att sätta biogasproduktion i ett energisystemperspektiv. Detta görs genom att ta fram metodik för att analysera energianvändningen i en biogasanläggning, utreda nyckeltal, analysera kluster av industrier som möjlig substratleverantör, och genom att studera regioner.

Relaterad forskning