Arter utrotas varje dag 

- En del människor kan nog fler Pokémonfigurer än riktiga biologiska arter. Rebecka Le Moine är LiU-studenten som tagit initiativ till att uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag i Sverige den 22 maj.  

 

Video

Vi möts i naturreservatet Tinnerö eklandskap kultur och natur, två kilometer från Linköpings citykärna. Här samsas de kraftiga ekarna om utrymmet med bland annat dvärgbägarlav, ekträdlöpare, slöjröksvamp och läderbagge. Rebecka Le Moine är där tillsammans med Karl-Olof Bergman, forskare på Linköpings universitet, som ska föreläsa om biologisk mångfald där den 22 maj. 

- Det känns extra kul eftersom det var på Linköpings universitet som mitt intresse i ämnet fick blomma ut ordentligt, men det är också viktigt att personer som studerar inom andra områden får en inblick för att öka medvetenheten, säger hon.

Biologiska mångfaldens dagBiologiska mångfaldens dag är en internationell dag initierad av FN. Den har uppmärksammats globalt sedan 2012 med syfte att uppmärksamma artrikedom och mångfald. I Sverige har dagen varit i skymundan fram tills nu. För ett år sedan visste Rebecka Le Moine själv inte ens om att dagen existerade.

- Jag var i Indien på praktik med Världsnaturfonden och såg på nyheterna att det var Biologiska mångfaldens dag. "Hur kommer det sig att jag som är en nörd inom området inte vet om det här? Det är skandal", tänkte jag.

Där och då drog hon tillsammans med några andra praktikanter igång en manifestation som blev lokalt uppmärksammad.

- Då bestämde jag, att när jag väl är tillbaka i Sverige ska jag göra något större kring dagen. 

Tillsammans med en vän har hon mailat ut till lärosäten, länsstyrelser, företag och andra som kan tänkas vilja uppmärksamma dagen, och det är klart med omkring 50 aktiviteter och arrangörer runt om i landet.

Många arter hotas idag som följd av människans framfart, och flera arter har redan utrotats på grund av till exempel förlust av livsmiljöer, jakt, exploatering och föroreningar. Det närmare sju kvadratkilometer stora eklandskapet sjuder dock av liv och rörelse vad gäller arter.

Karl-Olof Bergman ska föreläsa om biologisk mångfald på LiU den 22 maj.- Här har det hittats fler än 320 rödlistade arter, som alltså är hotade eller minskar kraftigt så de riskerar att försvinna, säger Karl-Olof Bergman.

Han berättar vidare att eken är det trädslag i Sverige som har flest arter knutna till sig. Cirka 1500 arter har den som sin huvudsakliga hemvist. 

För ett par år sedan släpptes en studie genomförd av forskare på universiteten Stanford, Berkeley och Princeton. Enligt den går vi in i det sjätte stadiet av utrotning, och forskarna säger i artikeln, att förlusten av biologisk mångfald är det största miljöproblemet vi har.

- En artrikedom är viktig, inte minst för att det gör naturen mer motståndskraftig mot klimatförändringarna. Det är två utmaningar som måste gå hand i hand, säger Rebecka Le Moine.

Att vistas i naturen menar hon, ger inte bara tillgång till frisk luft, tystnad och lugn, utan en helt ny relation kan ta vid om man bara ger sig själv tid.

- Att stå på centralstationen i Stockholm och se en anonym folkmassa är inte samma sak som att känna till namnet på alla i ett rum. Att få namn på någon, eller något, är början på en relation och ju fler du känner, desto mer hemma och närvarande känner du dig. Så är det också med naturen. När man börjar urskilja olika sånger ur vårfåglarnas kvittrande blir det inte bara en anonym sång, utan en personlig historia.  

 

Foto: Charlotte Perhammar


Fler nyheter från LiU