Blivande civilingenjörer utbildas i etik och ledarskap

Sedan 2013 får alla blivande civilingenjörer i datateknik och mjukvaruteknik lära sig bland annat personligt ledarskap, självmotivation, coachning och etik. Momenten ingår i den obligatoriska kursen ingenjörsprofessionalism som fokuserar på mjuka färdigheter. I vår blir den första kullen studenter färdiga med kursen.

Aseel Berglund– Det här är kompetens som efterfrågas av industrin. Det är färdigheter som lärs ut i ledarskapskurser, säger Aseel Berglund, lektor vid Institutionen för datavetenskap och ansvarig för kursen (bilden).

Hon jobbade i många år ute i näringslivet, bland annat på Combitech, innan hon återvände till Linköpings universitet och drog igång kursen tillsammans med Inger Erlander Klein, ordförande i programnämnden för data- och medieteknik.

Mer framgångsrika ingenjörer

Kursen ges med ett poäng per termin under de första tre åren och bygger på interaktion mellan årskurserna. Syftet är att studenterna ska bli bättre på att leda sig själva och samarbeta med andra, och därigenom bli mer framgångsrika ingenjörer.

Alla studenter har en egen lärare som mentor och examinationen sker i form av dialogseminarier. Varje student skriver en reflekterande text baserad på sina personliga erfarenheter av en specifik händelse, exempelvis vad som hände när han eller hon gav feedback. Dessa texter diskuteras sedan i blandade grupper där studenter från alla tre årskurserna ingår.

– Dialogseminariemetodiken är central för kursen. Den går ut på att man ska utbyta erfarenheter med varandra. För att lära dig mera behöver du stanna upp, reflektera över hur du gör och hur du borde göra, förklarar Aseel Berglund.

Inget rätt eller fel

Eftersom texterna bygger på studenternas personliga tankar och upplevelser så är det ofta känsliga saker som diskuteras. Därför stannar allting som sägs i gruppen.

– Det är en jätteviktig grundprincip. Jag har blivit positivt överraskad av hur öppna studenterna är i vad de skriver och säger. De vågar vara öppna eftersom de känner sig trygga i gruppen, säger Inger Erlander Klein.

Även om en majoritet av studenterna uppskattar dialogseminarierna så finns det också de som tycker att kursen i ingenjörsprofessionalism är onödig och flummig, något som Aseel Berglund har förståelse för.

– Här finns inget rätt eller fel, det är inte ett plus ett blir två. Det är ett helt annat format som studenterna inte alls är vana vid, så det är klart att det är påfrestande. Men vissa tycker att det är skönt att det är annorlunda.

Stort stöd i studierna

En av dem är Hanna Müller som läser tredje året på datateknikprogrammet. Från början hade hon inga förväntningar på kursen, men i dag är hon mycket positiv.

– Jag trodde inte att kursen skulle bli ett så stort stöd för mig i mina studier som den varit. Jag har lärt mig att uppmärksamma vad jag är bra på och vilka svagheter jag har. Det allra bästa har varit att träffa andra studenter och få prata med varandra om saker som upplevdes svåra eller motiga.

Simon Lindblad på mjukvaruteknikprogrammet har liknande erfarenheter.

– Kursen har blivit bättre och bättre med åren, i takt med att vi blivit fler årskullar. Det blir väldigt många erfarenheter vilket gör det hela betydligt mera intressant.

Foto: David Einar