Sex miljoner till forskning om energival i Vallastaden

Vad avgör om hyresgäster, boköpare eller byggherrar gör
energieffektiva val? Nya Vallastaden och dess blivande invånare blir forskningsobjekt i ett samverkansprojekt mellan Stångåstaden och temaforskare vid LiU.

Pengarna, totalt sex miljoner kronor, kommer från Stångåstaden och från forskningsprogrammet E2B2 om energieffektivt byggande och boende och som i sig är en samverkan mellan IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten.

Om hyresgäster, bostadsköpare – och dessförinnan förstås byggherrar – får möjlighet att välja mellan mer eller mindre energieffektiva boenden – hur resonerar de då? Vad avgör valen? Och hur kan det bli möjligt att över huvud taget analysera hur valen görs och på vilka premisser man tar beslut?

Arkitektskiss på hyreshusFoto: Alto

Jenny Palm, professor vid Tema teknik och social förändring, ser fram emot att på allvar sparka igång forskningen i september.

– Det här ska bli riktigt, riktigt roligt. Det är inte så ofta som vi forskare kan komma in redan innan husen ens börjat byggas. Det här är ett samverkansprojekt med kommunala Stångåstaden, och jag måste säga att de har varit väldigt generösa med att gå oss till mötes i upplägget av projektet.

Olika designkoncept

I den nya stadsdelen Vallastaden som praktiskt nog ligger inpå knutarna till universitetet ska Stångåstaden bygga dels radhus, dels 65 hyresrätter med visningslägenheter klara till Bomässan 2017.

– Vi kommer att tillsammans ta fram ett antal designkoncept till visningslägenheter med olika valbara alternativ. Till exempel lägenheter där energieffektivitet prioriteras, där miljövänligt material kommer i första hand eller alternativ som sätter designen först. Vi kommer sedan fråga besökarna och presumtiva boende om de val de gör för att förstå hur de resonerar, säger Jenny Palm.

Dessutom kommer det att finnas en trappuppgång där de boende inte ges några alternativ utan där Stångåstaden står för valen.
– Det ska bli intressant att se hur hyresgäster reagerar inför det. Det finns nog en del som tycker det är en fördel att slippa göra val.

Det finns också planer på att bygga framtidens ”drömlägenhet”.
– En lägenhet som inte bara har moderniteter som elektronisk styrning inbyggd utan dessutom kan anpassas till de boende. Lägenheten är flexibel och kan göras om för att passa ett par eller en familj med periodvis boende barn likaväl som den kan fungera för en fembarnsfamilj …

Framtidens drömlägenhet

”Drömlägenheten” är tänkt som en ren visnings- eller forskningslägenhet och som ska monteras ned efter mässan.

– Men besökarnas respons på idéerna ska förstås tas tillvara i framtidens boende.

Projektet ”Val pågår! Men väljs energieffektivitet” blir till formen en samhällsvetenskaplig studie som kommer att pågå 2017 ut.

Projektet startar i september med temaforskaren Maria Eidenskog på en postdoc. Hon doktorerade nu i maj på en avhandling om hur hållbarhetsarbete iscensatts i praktiken i ett företag. Hon är också engagerad i ett forskningsprojekt kring hushåll som valt att investera i solceller, vad som driver dem och huruvida deras val inneburit att de använder el annorlunda när de får solpaneler; till exempel tvättar på dagen när solen skiner.

Publicerad 2015-07-07