Bokladan

Äldre tidskrifter och böcker som används sällan men som fortfarande anses vara relevanta för våra användare eller av andra orsaker är intressanta att bevara finns i Bokladan – bibliotekets magasin.

Bokladan återfinns i Kärnhuset, sydväst om G-huset på Campus Valla. Böckerna i Bokladan beställs via bibliotekets söktjänst UniSearch på samma sätt som när man beställer en bok från ett LiU-bibliotek till ett annat. En gång om dagen hämtas de beställda böckerna och skickas till det bibliotek där någon användare efterfrågat materialet.

Vilket material finns i Bokladan?

Vallabiblioteket

a) SAB-samlingen (äldre böcker uppställda enligt SAB-klassifikation).
b) Tidskrifter och periodiskt material till och med 2013.
c) Alla rapportserier från institutionerna inom Tekniska högskolan.
d) Index- och referatpublikationer.
e) Några specialsamlingar finns också i Bokladan, däribland:

  1. AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics) papers och conference proceedings, 1982–2002, (donation från Saab). Pärmar med innehållsförteckningar finns i Bokladan.
  2. Lecture Notes in Computer Science

 

Det finns undantag från dessa riktlinjer, vilka framgår i UniSearch. För de enskilda titlarna framgår exakt var de placerats i UniSearch och Tidskriftslistan.

UniSearch

Läs mer om bibliotekets specialsamlingar.

Medicinska biblioteket

Ett urval tidskriftstitlar med låg användningsfrekvens - de flesta är avslutade. I UniSearch framgår vilka titlar och vilka årgångar det gäller.

Campus Norrköpings bibliotek

Äldre årgångar av tidskriftstitlar som Campus Norrköpings bibliotek är ensamma om, se UniSearch för information.

Bokladans öppettider och besöksadress

Bokladan är endast öppen efter överenskommelse. Kontakta oss via biblioteket@liu.se om du vill besöka Bokladan. Besöksadress: Kärnhuset, Olaus Magnus väg 48, Linköping.

Kontakt

Samordningsansvarig för Bokladan är: Göran Lindgren.

Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se