Bokmässan i Göteborg, en del av den tredje uppgiften

22-25 september var Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap på Bokmässan i Göteborg för att berätta för en bok- och läsintresserad publik vad vi gör här på Linköpings universitet. Vad för slags forskning har vi och vad för slags böcker ges ut härifrån? 
bild-pa-skarm-om-monterprogram-bokmassan-2016Monter för Bokmässan 2017 är redan bokad och i januari börjar förberedelserna. Föreläsarna Hans Sjögren och Inger Olausson ser tillbaka på 2016 års bokmässa…

Hans Sjögren, professor i ekonomisk historia och institutionell ekonomi:

- Jag har varit där som besökare förut, men detta var första gången som jag var där genom min profession. Jag är mycket tacksam för att jag fick komma dit och föreläsa och åker gärna dit igen. Det är ett bra sätt att arbeta med ”den tredje uppgiften”.

Inger Olausson, biträdande universitetslektor vid Tema Q (agronomie doktor och hortonom):

Det var roligt att vara en del att detta "kaos". Det är viktigt att berätta om det man arbetar med, visa att man finns och nå ut till nya målgrupper. Att lyfta att trädgårdsodlingens historia är ett ämne som det finns forskning inom. Bokmässan är i övrigt en bra mötesplats. Jag fick nya jobbrelaterade kontakter och fick chans att träffa de kontakter jag redan har. Man ska självklart ta chansen att vara med om man får den!

15 föreläsare, 36 föreläsningar

15 föreläsare från Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap gav totalt 36 föreläsningar på Bokmässan 2016. Förutom i den egna montern kunde man lyssna på föreläsarna på flera olika scener, t ex Forskartorget, Internationella torget, Seriescenen och Trädgårdsscenen.

För varje år har antalet föreläsare från Filosofiska fakulteten på Bokmässan ökat. Dels har vi anmält fler för varje år och dels har fler antagits som föreläsare.

På Bokmässan finns ett antal olika scener, eller ”torg”, där det anordnas föreläsningsprogram hela dagarna. De olika scenerna håller sig till olika teman eller ämnen. Vi (projektgruppen bakom bokmässan från Filosofiska fakultetens kansli och Utbildningsvetenskaps kansli) skickar in förslag på föreläsare till de olika torgen. Det är hård konkurrens om platserna och varje föreläsare som får en plats är en seger. På en del torg måste man betala för föreläsningsplatsen, en del är gratis.

Vår egen monter består av en liten scen där alla våra föreläsare som är på plats på Bokmässan erbjuds plats att samtala om sin forskning med vår konferencier Annelie Norberg. Tanken är att det i vår monter ska vara lite mer intimt och avslappnat. Om man lyssnat på en föreläsning och blivit intresserad ska man kunna komma till vår monter och fortsätta samtalet med forskaren.

Hans och Inger ser tillbaka

Hans Sjögren föreläste på Forskartorget, i bokmässans egna seminarieprogram och i montern om ”Näringslivet och skandinavisk kultur”. Föreläsningen visade på hur den nordiska välfärdsmodellen genomsyrat varumärken som Lego, Ikea, SAS och Volvo. Samt vilka skandinaviska värden och estetiska uttryck företagen använt för att skapa kommersiell nytta.

Inger Olausson föreläste på Forskartorget, Trädgårdsscenen och i montern om ”Arsenik och gamla spetsar”. Föreläsningen handlade om trädgårdsodlingens växtskydd ur ett historiskt perspektiv t.ex. otäcka gifter, ineffektiva myter och handplockning av ägg och larver. Föredraget diskuterade om det finns traditionella metoder som är intressanta att tillämpa även idag.

För att lyssna på föreläsningarna i bokmässans egna seminarieprogram måste man köpa ett seminariekort. Där har man som föreläsare alltså en betalande publik som valt och planerat att lyssna på just den föreläsningen. Lokalerna man föreläser i är stora, med många sittplatser och det är tyst och lugnt (till skillnad från alla andra scener).

- Den stora lokalen gör att man kommer en bit ifrån sin publik vilket gör det svårt för den att ställa frågor och få till ett samtal. Som föreläsare borde man avsätta de sista fem minuterna till frågor då man aktivt jobbar på att få igång ett samtal, tipsar Hans.

På Trädgårdsscenen där Inger hade en föreläsning leddes samtalet av Gunnel Carlson, trädgårdsjournalist och författare, som läst in sig på Ingers ämne.

- Det var jätteroligt att få föreläsa på Trädgårdstorget. Gunnel ställde andra frågor än vad jag är van vid och jag fick tänka till, och det var en helt annan publik än vad jag är van vid. Det var bra att få träna på dessa möten och att få krypa ut ur sina arkiv och visa vad man faktiskt håller på med. Jag fick se på min forskning genom andras glasögon, ur ett annat perspektiv, utanför den akademiska världen. Folk utifrån reagerar på andra saker och det gjorde att jag upptäckte fler intressanta saker i min forskning. Hade jag vetat hur det skulle bli i förväg hade jag valt ett enklare budskap och en mer lättsam ton.

I samarbete med universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, organisationer och bokförlag presenterar Forskartorget ett populärvetenskapligt program på Bokmässan. Föreläsarna presenteras av Torgny Nordin, vetenskapsjournalist. Efter några inledande frågor är scenen föreläsarens. Det gäller då att på 15 minuter presentera sin forskning på ett intressant sätt. Många av föreläsningarna spelas in av Kunskapskanalen.

- Här kom man inte så nära publiken och sorlet från omkringliggande montrar är högt, säger Inger. Det spelades också in av TV och det kändes som om man stod i en studio när man föreläste. Värd för montern är bl a Vitterhetsakademien som bekostar min forskning, vilket gjorde det lite extra nervöst…

- Jag tycker föreläsningen på denna scen var den som gav mest, säger Hans. Publiken var ganska stor, 30-40 personer. Jag hade en ppt-presentation med bara ”fluffiga” bilder, ingen text, som gjorde att jag sedan kunde tala fritt och ha ögonkontakt med publiken. Det fungerade bra. Jag sålde till och med några böcker efteråt…

I fakultetens monter som är 12 kvadratmeter stor med 10 sittplatser blir samtalet på ett annat sätt. Annelie Norberg (journalist och universitetsadjunkt på ISAK och fd kommunikatör på Utbildningsvetenskap) leder samtal med våra olika forskare, ca 20 min.

- Det var mysigt och gemytligt, och flera frågor kom från publiken som inte var så stor, säger Inger. Kön till boksigneringen med Ingmar Stenmark gick precis förbi montern vilket gjorde att jag fick en hel del ofrivillig publik, men de såg nöjda ut!

faktaruta-tredjeuppgiften