Branschnära affärsjuridisk forskning – forskning i dialog med näringslivet

En halvdagskonferens onsdagen den 16 oktober 2019 på Linköpings universitet, Campus Valla, A-huset, Sal ACAS, kl. 13-18.

Två personer samtalar i närheten av vindkraftverk. De har orangefärgade jackor och blå skyddshjälmar.


Hur kan vi bättre skapa relevant och aktuell affärsrättslig forskning?

Avdelningen för affärsrätt vid Linköpings universitet bjuder in till ett samtal om hur den rättsvetenskapliga forskningen kan planeras och bedrivas för att vara relevant för branscher, enskilda företag eller näringslivet i stort. Under en eftermiddag i oktober presenterar vi några pågående eller avslutade forskningsprojekt och hur dessa har, eller skulle kunna ha, en nära koppling till branscher och näringsliv.

En panel av forskare diskuterar styrkor och utmaningar med branschanknytning under olika faser i projekten och i dialog med inbjudna gäster från näringslivet diskuterar vi möjligheter för framtida forskningsengagemang.

Vi vill välkomna dig som gäst till denna halvdagskonferens!

Program

13.00 - 13.05 Välkomnande

13.20 - 13.40 Inledning

13.40 - 15.00 Presentationer av olika branschnära forskningsprojekt:

  • Britta Behrendt Jonsson, universitetslektor, LiU – försäkringsföretag
  • Daniel Hult, universitetslektor, Göteborgs universitet – energi och infrastruktur
  •  Susanna Wallner, doktorand, LiU – franchiseföretag 
  • Jan Kellgren, professor, LiU – funktionsförsäljning/energilagring

 

15.00 - 15.30 Kaffepaus med fika

 

15.30 - 16.30 Paneldebatt:

Moderator: Hanna Almlöf, universitetslektor, LiU

 

16.30 - 17.00 Diskussion med gäster

17.00 Avslutning

17.00 - 18.00 Mingel och lättare förtäring  

Medverkande

Anmälan

Anmäl dig till konferensen senast den 11 oktober 2019: 

annika.karlsson@liu.se

Ladda ner programmet

Konferensen är en del av firandet av 25-årsjubiléet:

Organisation