Bygga för framtiden

De första studenterna på det nystartade programmet i samhällsplanering får en unik möjlighet att komma direkt ut i verkligheten. I september öppnar bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017, där universitetet är en av de större aktörerna.
Vallastaden under uppbyggnadSamtidigt som Linköpings nya stadsdel och universitetets närmaste granne Vallastaden vuxit fram, har Filosofiska fakulteten arbetat fram ett helt nytt kandidatprogram i Samhällsplanering. De första studenterna börjar hösten 2017. - Samhällsplanering är ett etablerat forskningsområde, men nytt huvudområde inom grundutbildningen för Linköpings universitet. Studenterna får en examen i samhällsplanering, berättar Wiktoria Glad, universitetslektor vid Tema Teknik och social förändring och ansvarig för det nya programmet. Särskilt fokus i utbildningen ligger på hållbarhetsfrågor; ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. Det är också frågor som Vallastaden fokuserar på.

Tvärvetenskaplig bas

Wiktoria Glad, universitetslektor och ansvarig för programmet i SamhällsplaneringUtbildningar i samhällsplanering finns på andra lärosäten, det speciella med utbildningen på Linköpings universitet är den tvärvetenskapliga forskningsbasen som finns här. - Redan nu finns fristående kurser i samhällsplanering och masterkurser där vi testat olika idéer i Vallastaden för att se om de kan passa in i programmet, säger Wiktoria Glad. Vallastaden är över huvud taget intressant som studieobjekt att komma tillbaka till och utvärdera. Till exempel har de arbetat med en annorlunda planeringsprocess än vad som är normen. Och lösningen för infrastrukturen och hur de bygger en bilfri stadsdel är intressant att studera.

Vikten av visualisering

De 40 studenter som börjar i höst kommer bland annat att lära sig teorierna bakom samhällsplanering, verktyg och metoder, som till exempel geografiska informationssystem och visualisering. Det är viktigt att kunna kommunicera vad det är man planerar och inom LiU finns en stor kompetens inom gestaltning och visualisering. Praktik är också en del av utbildningen, för att skapa närhet till yrket.
- En första uppgift för de nya studenterna blir att producera en visuell kommunikation i en särskild fråga och visa upp den under bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017, säger Wiktoria Glad. Det är ju också ett sätt att visa upp själva programmet.

Berätta ett universitet

Konstantin Economou, proprefekt och kurator för LiU:s deltagande i VallastadenMen det är mer än samhällsplaneringsprogrammet som Linköpings universitet kommer att visa upp under de tre veckor i september som Vallastaden 2017 pågår. Att ha ett expo som närmaste granne är helt unikt för ett universitet. Det menar Konstantin Economou, proprefekt vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, ISAK, och kurator för LiU:s deltagande i Vallastaden 2017.
- Universitetet kommer att vara en av de större aktörerna under expot. Här har vi en fantastisk möjlighet att ”berätta ett universitet”, inte bara informera.

Människors vardagsliv

En ny stadsdel handlar mycket om teknik och infrastruktur. Men lika mycket om människors vardagsliv.
- Vi anpassar och vidareutvecklar ”människan i centrum” som är fokus under expot, säger Konstantin Economou.
Ett sätt är hemutställningar. Omkring 50 olika aktörer kommer att använda lägenheter i Vallastaden för sina utställningar.
- Här kan vi visa upp livssituationer som uppstår i alla människors liv, hur vår kunskap om människors vardagsliv tas fram av genusforskare och forskare inom äldre och åldrande, säger Konstantin Economou.
För andra handlar det om att gestalta och producera för expot, till exempel utbildningarna i Kultur Samhälle Mediegestaltning, Slöjd hantverk och formgivning, och LiU Malmsten där både lärare och studenter deltar.

Det experimentella klassrummet

Andra utbildningar, till exempel Samhällsplanering, kommer att vara en del LiU:s aktiviteter, som det experimentella klassrummet.
- Det är lite som att vi flyttar universitetets verksamhet till Vallastaden under de här veckorna, säger Konstantin Economou.
Vallastaden är naturligtvis också en plats för möten och samverkan.
- Men vi tänker också framtidsinriktat, säger Konstantin Economou. Vi vill ta med oss kunskaper, tankar och metoder att jobba vidare med framåt, boexpot kommer för oss att vara både en publik uppvisning men också ett laboratorium för framtida utveckling av LiU:s verksamhet.  


Vallastaden 2017

Utbildning till samhällsplanerare

Senaste nytt från LiU