Café med succé

Dörte Bernhard och Tove Mattsson på IBL träffade helt rätt när de arrangerade World café för 60 ämneslärarstudenter och 30 studenterna i Snabbspåret för lärare.

Dörte Bernhard och Tove Mattson, IBL, ordnade World CaféHur gick det?
- Jättebra! Vi har tidigare haft World café i kursen specialpedagogik för ämneslärare och i våras också tillsammans med utbytesstudenter. Men de är så få i förhållande till ämneslärarna och läser ingen kurs i specialpedagogik på hösten. Det här mötet, mellan erfarna lärare från Syrien och lärarstudenter som kan det svenska skolsystemet, blev helt rätt. I snabbspåret finns de som arbetat som lärare i 30 år och varit rektorer. De poängterade för studenterna vilket viktigt arbete lärare är.

Vilka deltog?
- Det var 60 ämneslärarstudenter i kursen specialpedagogik och 30 studenter på snabbspåret för lärare, alla från Syrien. Vi använde två salar i Key-huset och läsplatser utanför för gruppdiskussioner.

Deltagare i World CaféHur var upplägget för seminariet?
- World café är en etablerad samtals- och problemlösningsmetod som används över hela världen för att få människor att samarbeta ihop. Deltagarna får frågor som de diskuterar i små grupper. Sen byter alla deltagare bord, utom ”bordsvärden”, och så berättar man för varandra i de nya grupperna vad man diskuterat.
Temat för diskussionerna var ”en skola för alla”. Samtalen kom snabbt igång och alla pratade. Studenterna på snabbspåret hade fått frågorna i förväg så de kunde förbereda sig. Vi hade också hjälp av arabiska språkstödjare och studentföreningen Elimu som ordnade fika till försäljning.

Varför ville ni arrangera det här?
- För oss är det självklart att jobba med kursutveckling. Vi försöker få lärarstudenterna att tänka sig in i lärarprofessionen. Att möta elever från andra länder är en realitet när man kommer ut i skolan. Och det här klickade väldigt bra med frågor som handlar om specialpedagogik ur ett historiskt och internationellt perspektiv

Dörte Bernhard på World CaféVilken respons fick ni efteråt av studenterna?
- Många sa att de kände sig upplyfta efteråt. Studenterna fick ta större ansvar för diskussionen, det kändes mer ”på riktigt”. Vi hoppas att det ska leda till bättre kontakt mellan våra studenter och studenterna på snabbspåret.

Blev det som ni tänkt er eller var det något som överraskade?
- Det blev bättre än vi tänkt, rent av succé. Det enda som blev lite fel var att översättningen till arabiska av frågorna blev fel när det fördes över till vårt word-dokument, det blev något annat än arabiska. Man ser en del kulturella olikheter, studenterna på snabbspåret är inte lika vana vid gruppdiskussioner. Men man hittar också många likheter. Skolsystemet med nioårig grundskola är till exempel det samma i Syrien. Pojk- och flickskolor finns i Syrien. Men tittar man på gymnasiet i Sverige är det också ganska könsuppdelat, även om det är andra normer som styr det.
- Och det blev också diskussion mellan studenter från snabbspåret, de höll inte alltid med varandra.

Kommer ni gå vidare med det här?
- Vi kommer att fortsätta nästa termin. Det här är jätteroligt och det behöver ju inte vara så komplicerat även om det är bra att ha en metod. World café är ett väldigt bra sätt.

Läs också lärarstudenten Elin Nilssons blogg från World café!