CAM:s följeforskning

Centrum för affärsutveckling i mindre företag (CAM) har agerat följeforskare i flera forskningsprojekt.

Rollen för en följeforskare är att på uppdrag av finansiären utvärdera projektet, men även på uppdrag av projektledningen fungera som coach och bollplank för att under projektets gång utveckla detsamma. 

Utmana urbaniseringen

Utmana urbaniseringen är ett forskningsprojekt på Luleå Tekniska Universitet och påbörjades 2016. Projektet är en samverkansmodell för företagande i glesbygd med träindustrin i Västerbotten som förebild. 

Träinnovation i norr (TiiN)

Träinnovation i norr är ett forskningsprojekt på Luleå Tekniska Universitet. Projektet pågick 2016-2018 och syftet var att stärka träindustrin i Norrbotten och Västerbotten.

CAM:s roll i projektet var att agera följeforskare på uppdrag av finansiären, som här var Tillväxtverket. CAM:s kompetens om projektledning och affärsutveckling i kombination med djup kunskap om den specifika branschen bidrog till ett gott resultat. 

Dynamik i småländska kluster (DISK)

Projektet pågick 2008-2010, med stöd av EU:s strukturfonder. DISK var en omfattande satsning att skapa en sammanhållen struktur för utveckling av regionens nätverk och samarbete med akademin. Det övergripande syftet var att stärka företagens och regionens konkurrenskraft och tillväxtförmåga genom att stimulera samverkan.

Lean Wood Engineering (LWE)

Lean Wood Engineering är ett kompetenscentrum finansierat av Vinnova under perioden 2007-2013 där Linköpings universitet, Luleå Tekniska Universitet och Lunds Tekniska Högskola arbetade tillsammans rörande affärs, process och produktutveckling av trämanufakturindustrin.

Flera personer verksamma i CAM deltog i detta kompetenscentrum (LWE).

Automation Småland 

Nätverksbyggande mellan företag i Gnosjöregionen inom automation. Syftet är att stärka tillverkningsindustrin med automation och digitalisering, främst i Småland med omnejd.

Läs mer på Automation Smålands webbplats

Kontakt Visa/dölj innehåll

Läs mer om CAM Visa/dölj innehåll