Campus Norrköping fyller 20 år

Hösten 1997 invigdes Campus Norrköping, en storsatsning av universitetet som har fyllt de forna fabriksbyggnaderna i Industrilandskapet med nya utbildningar och forskningsmiljöer.

Campus Norrköping 

Redan när textilkrisen drabbade Norrköping i slutet av 50-talet såg politikerna i staden den låga utbildningsnivån som ett stort problem. Då det svenska universitetsväsendet skulle byggas ut på 60-talet ville de därför ha ett universitet delat mellan Norrköping och Linköping.

Så blev det inte. Det nya universitetet hamnade i Linköping även om några utbildningar bedrevs i grannstaden. Men på 90-talet kom en ny chans. Då ville staten se högre utbildning på nya platser och Linköpings universitet behövde växa. Utrymmet fanns i Norrköping och utbyggnaden där blev ett av flera exempel på nya svenska högskolesatsningar.

Beslutet om nya studieplatser i Norrköping kom i juni 1996 och under ett års tid pågick ett intensivt arbete i olika grupper för att få allt färdigt inför studenternas ankomst. I augusti 1997 invigdes Campus Norrköping och sex nya tvärvetenskapliga utbildningsprogram drog igång. Det var Kultur, samhälle, mediegestaltning, Samhälls- och kulturanalys, en ny grundskollärarutbildning och tre civilingenjörsutbildningar – i industriell elektronik, kommunikations- och transportsystem samt medieteknik. Befintliga utbildningar för till exempel blivande högskoleingenjörer och sjuksköterskor fortsatte också som en del av den nya campussatsningen. Senare tillkom fler nyskapande utbildningar, som miljövetarprogrammet och Grafisk design och kommunikation.

Sanna drömmar på campus

Idén att skapa ett campusområde mitt i det gamla Industrilandskapet fanns med från början, men tiden var för knapp för att det skulle hinna bli klart till starten. De nya lokalerna i Norrköping invigdes i stället ett år senare i samband med jätteprojektet ”Sanna drömmar i kvarteret Oron” den 5 september 1998. Över 800 personer medverkade i föreställningen där medieteknikstudenterna skickade ut laserstrålar från Kopparhammaren, lyftkranar dansade och en spårvagn flög över Strömmen.

Verksamheten i Norrköping hade fått statliga medel till utbildning, men inte tillräckligt för forskning. I stället kraftsamlade universitetet och det omgivande samhället för att få ihop pengar till starka forskningsmiljöer. Forskning bedrivs nu i Norrköping inom ett antal områden och forskarna inom till exempel visualisering, organisk elektronik och migration uppmärksammas internationellt för sina resultat.

I dag läser cirka 5 100 studenter vid Campus Norrköping och flera av de nyskapande utbildningarna har blivit framgångssagor. Till exempel har civilingenjörsutbildningen i medieteknik fått mycket gott rykte i filmeffektsindustrin och tidigare studenter därifrån arbetar på alla de stora effekthusen i världen. Tre alumner har till och med Oscarsbelönats för sitt effektarbete. Studenterna har även satt sin prägel på Norrköping, som fick utmärkelsen Årets studentstad 2013/2014 av Sveriges förenade studentkårer.

Den 18 mars firas 20-årsjubileet med öppet hus på Campus Norrköping. Då bjuder universitetet in till populärvetenskapliga föreläsningar, studentmässa och guidad tur bland historiska platser och nutida kunskaps- och forskningsmiljöer.

En alumn berättar

Elisabeth Falk”Det som dyker upp först i huvudet är entreprenörsandan. Att vi fick vara med och skapa både utbildningar och studentliv, till exempel var jag med och drog igång studenttidningen Ikon. Det fanns ett väldigt stort öra från universitetets sida för vad man kunde förändra och förbättra, allt ifrån kurslitteratur till mer generella upplägg. Man kände sig viktig som student.”
Elisabeth Falk, kommunikationschef för bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017. Hon har läst Kultur, samhälle, mediegestaltning vid Campus Norrköping med start 1998.

Foto: David Einar och Per Wichmann

Öppet hus på Campus Norrköping Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU