Projektkatalog

Läs om vår forskning inom respons och räddning.

I katalogen kan du läsa korta sammanfattningar om ett urval av våra projekt. Där finns också kontaktuppgifter till projektledare och länk till rapporten eller artikeln.

CARER är ett tvärvetenskapligt centrum vid Linköpings universitet där forskare från olika discipliner forskar i nära samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MBS), Centrum för Katastrofmedicin och räddningssystemets aktörer: räddningstjänst, ambulanssjukvård, polis och sjö- och flygräddning samt företag och frivilliga organisationer.

Vår forskning gäller:

  • Nya aktörer inom respons och räddning
  • Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats
  • Systemsamband: Händelse, respons och konsekvens

Trevlig läsning och kontakta oss gärna!

Sofie Pilemalm, föreståndare vid CARER

 

Information om projekt och studier

Kontaktpersoner

CARER rapporter

Läs mer om CARER