CETIS - centrum för tekniken i skolan


För: Lärare och personal inom grund- och gymnasieskolan
Ämne:
Teknik.


CETIS är ett nationellt resurscentrum vars huvuduppgift är att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen. Det yttersta målet är en god teknisk allmänbildning hos alla elever.

Läs mer på CETIS hemsida