Chargestorm årets miljöteknikprofil

Chargestorm, tillverkare av laddstationer för elbilar, och dess vd Patrik Lindergren fick ta emot utmärkelsen Årets miljöteknikprofil vid det årliga Miljöteknikminglet.

Chargestorm årets miljöteknikprofil 2017

Pristagaren, som befann sig på mässa i Norge, fick ta emot sin prischeck på 10 000 kronor och en virtuell blombukett via Skype.

– Patrik Lindergren och Chargestorm får årets utmärkelse för att de bygger en infrastruktur för elbilar som gör det lätt att göra rätt, sa Olof Hjelm, professor Avdelningen Industriell miljöteknik, vid prisutdelningen.

Glad över priset berättade Patrik Lindergren om expansionsplanerna i Norge.

Årets miljöteknikprofil korades för nionde gången av Cleantech Östergötland, Almi Östergötland och Avdelningen för industriell miljöteknik vid Linköpings universitet. Likt tidigare år skedde utdelningen i samband med Miljöteknikminglet som i år hölls på Sky Hotell i Linköping.

El av varmvatten

Under kvällen bjöds på en kort presentation av snabbväxande miljöteknikföretaget Climeon, som fått draghjälp av såväl den brittiske entreprenören Richard Branson och hans Virgin som av Världsnaturfonden, WWF. Climeon har utvecklat och säljer en apparat, 2x2 meter stor som gör billig el av varmvatten.

– Vi tar tillvara den restvärme som finns överallt och får förnyelsebar baskraft, ett komplement till sol och vindkraft, sa vd Thomas Öström.

Företaget har produktion bland annat i Norrköping och Vaggeryd.

Urban Wahlberg, UAW Forum, berättade om den nya testbädden för drönare som är under uppbyggnad i Västervik. Små eldrivna drönare kan exempelvis göra stor nytta i lantbruket, med minskade mängder bekämpningsmedel, mindre bränsleåtgång och mindre jordpackning som följd.

– Visst kan vi få lite problem med regler för vem som ska väja för vem i luften, men klarade vi att åka till månen 1969 ska vi nog klara av detta också, sa Urban Wahlberg.

Studentprojekt

Två grupper av blivande civilingenjörer berättade också om sina entreprenöriella idéer. Den ena gruppen presenterade ett genialt sätt för skogsbruket att bli av med den stora skadegöraren snytbaggen. De har tagit fram en jordblandning som bara består av billigt nedbrytbart material och tillsatt en likaledes ofarlig svamp som producerar ett ämne som snytbaggen själv skrämmer bort sina artfränder med.

– Vi pluggar ju till civilingenjörer i kemisk biologi och har just nu inga konkreta planer på att föra idén vidare, sa de tre i gruppen som var på plats, Amanda Grankvist, Maria Andersson och Johannes Salomonsson.

Den andra gruppen hade arbetet fram en app för cirkulär användning av kläder, en app för att hitta second hand, sälja, hyra eller få hjälp att laga.

Miljöteknikminglet

som naturligtvis även innehöll mat och mingel, hölls i samband med E-week (Environment, Energy, Evolution) som i år hade temat ”Östergötland resurseffektivast 2030. Invigningstalare var Anders Wijkman, ordförande för Återvinningsindustrierna och hedersdoktor vid LiU. Engagerade i E-week är Energikontoret östra Götaland, Länsstyrelsen Östergötland, Lantbrukarnas riksförbund, Cleantech Östergötland, Region Östergötland och Linköpings universitet.

Chargestorn årets miljöteknikprofil: juryns motivering

”Samhällets höga ambitioner för framtidens hållbara transporter skapar behov av teknik- och affärsutveckling. Årets Miljöteknikprofiler har under lång tid arbetat med att skapa en infrastruktur som gör det lätt för oss alla att göra rätt. När många vill köra med el i tanken har de lösningen för en smart laddinfrastruktur. Runt detta har de byggt ett lönsamt företag, under stark tillväxt, inte minst på en internationell marknad.”

Fler nyheter från LiU Visa/dölj innehåll