Tvådagarskonferens

Varje år anordnar CircM en 2-dagars retreat med nationella och internationella gästföreläsningar. Se programmet här.