Civilekonom populärast på LiU

Civilekonom är den utbildning vid LiU som har flest förstahandssökande, följt av Läkarprogrammet. Därefter kommer Civilingenjör industriell ekonomi och Socionomprogrammet, som också är populäras vid Campus Norrköping.
StudenterSer man till totala antalet sökande som har LiU som förstahandsval så ökar det antalet till Linköping men minskar något till Norrköping, jämfört med föregående år. Dock har några fler antagits till utbildningarna totalt, både i Linköping och Norrköping.

Populärast, det vill säga den utbildning som har flest förstahandssökande i Linköping är Civilekonom och i Norrköping är det Socionomprogrammet följt av Förskolelärare. Populär är också utbildningen i Psykolog i Linköping. Det är också den utbildning där det är störst konkurrens om platserna - den har flest förstahandssökande i förhållande till antalet platser.

Populäraste kandidatutbildningarna vid LiU, fortfarande mätt i antalet förstahandssökande, är Personal- och arbetsvetenskap, följt av Systemvetare och Grafisk design och kommunikation.

Bland civilingenjörsutbildningarna ligger Industriell ekonomi i topp, följt av Datateknik, Maskinteknik, Design och produktutveckling samt Energi, miljö och management.
När det gäller utbildningar till högskoleingenjör har Byggnadsteknik flest förstahandssökande.

Bland de enskilda kurserna är det, som tidigare år, Hundens beteendebiologi som har flest sökande i första hand.

Svårt att få plats är det också på Malmstens, Campus Lidingö. Antagna är knappt en femtedel av dem som sökt möbeldesign respektive möbelsnickeri vid Malmstens i första hand.

Siffrorna kommer från Universitets- och högskolerådets statistik som bearbetats av LiU:s antagningsenhet. De som nu har fått sina antagningsbesked har till den 28 juli på sig att tacka ja eller nej till platsen. Därefter görs urval två och först vid terminsstarten står det klart hur många som väljer att börja sina universitetsstudier vid LiU i höst.

Ett antal utbildningar och kurser, inom många olika ämnen, har nu också återöppnat för dem som ännu inte har fått någon plats.


Öppna utbildningar och allt du behöver veta

Fler nyheter från LiU