Kommunernas kompetensförsörjning avgörande för framtiden

Välkommen att inhämta ny kunskap och samtala om framtidens kompetensförsörjning på CKS kommundag 2018 i Linköping den 25 oktober.

bild med texten CKS kommundag 2018: Kommunernas kompetensförsörjning avgörande för framtidenKompetensförsörjningen handlar både om att rekrytera rätt personer och men också om att utveckla befintlig kompetens hos medarbetare och politiker. Frågan om att säkerställa rätt kompetens på kort och lång sikt är central för alla kommuner, även om förutsättningarna skiljer kommunerna åt. Lösningarna handlar om att samverka och att tänka nytt, och där kunskap byggd på såväl vetenskap som erfarenhet är centralt för att lyckas.

Vi hoppas att CKS kommundag 2018 blir en mötesplats där vi kan dela kunskap, ringa in frågeställningar och diskutera strategiska lösningar. Kommundagen vänder sig till politiker såväl som medarbetare, chefer och personer i ledningsfunktioner.

Ur programmet:

  • Kommunernas kompetensförsörjning – utmaningar och möjliga förslag till kapacitetsförstärkningar. Sverker Lindblad, huvudsekreterare i kommunutredningen.
  • Välfärdens professioner: då, nu och i framtiden. Eva Johnsson, docent och Mikael Bengtsson, doktorand, båda vid Lunds universitet.
  • Workshoppar och panelsamtal. 

Tid: Torsdag den 25 oktober 2018 klockan 9-16.

Plats: Missionskyrkan i Linköping, Drottninggatan 22.

CKS kommundag arrangeras 2018 i samarbete med Linköpings kommun.

Välkommen!

Logotyper för Linköpings universitet och Linköpings kommun

Anmälan

Anmälan görs här senast den 11 oktober.

Anmälan är bindande, men inte personlig. Förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår.

Anmäl dig här

Kostnad

För deltagare från CKS samarbetskommuner och Region Östergötland är deltagandet kostnadsfritt. Kostnad för övriga deltagare är 600 kr exkl moms per deltagare. Betalas mot faktura. 

Görs inte avanmälan vid frånvaro debiteras 600 kr exkl moms (även för deltagare från CKS medlemskommuner).

Avanmälan görs till christine.erlandsson@liu.se eller 011-36 34 51.

Personuppgiftshantering 

Vi kommer att dokumentera kommundagen som en del av att kommunicera CKS verksamhet. Det innebär att du som deltagare i kommundagen kan komma att förekomma på bild eller film i samband med publiceringar om kommundagen och CKS på liu.se, i CKS nyhetsbrev, i CKS Facebookgrupp och CKS Twitterflöde samt i annan kommunikation om vår verksamhet.  
 

Kontakt Visa/dölj innehåll

Program Visa/dölj innehåll

Kommunernas kompetensförsörjning avgörande för framtiden

CKS kommundag i Linköping den 25 oktober 2018

Förmiddag

09.00–09.30 Registrering, kaffe och fralla 

09.30–09.45 Välkommen 

Martin Klinthäll, föreståndare CKS och Kristina Edlund (S), KSO i Linköping.

09.45–10.30 Kommunernas kompetensförsörjning – utmaningar och möjliga förslag till kapacitetsförstärkningar 

Kommunutredningens uppdrag handlar om att stärka kommunernas kapacitet att klara samhällsutvecklingen och det har under utredningstiden blivit alltmer tydligt att kompetensförsörjningen är många kommuners svåraste utmaning framöver. Sverker Lindblad, huvudsekreterare i Kommunutredningen. 

10.30–10.45 Bensträckare

10.45– 12.00 Välfärdens professioner: då, nu och i framtiden

Eva Johnsson, docent, ger en överblick över de professionellas villkor i den svenska välfärden. Mikael Bengtsson, doktorand, presenterar sin studie av socionomers syn på karriär, yrkesroll och kunskapsanvändning. Båda forskar i socialt arbete vid Socialhögskolan vid Lunds universitet

12.00–12.15 CKS pris för Årets kommunuppsats vid Linköpings universitet

Priset delas ut av Brita Hermelin, vetenskaplig ledare. 

12.15–13.15 Lunch

Eftermiddag

13.15–14.30 Tre parallella workshops – välj en:

I de olika workshoparna ges möjlighet till fördjupade samtal inom olika områden. Varje workshop inleds med en introduktion och problematisering kopplad till workshopens ämne. Vi har sedan tid för diskussioner. 

1. Välfärdsområdets utmaningar 

Fokus i workshopen läggs på kunskapsutveckling och kompetensförsörjning inom välfärdsområdet. Hur kan utmaningarna inom socialtjänst, skola, vård och omsorg mötas? Hur kan vi samarbeta inom och mellan kommuner? Hur kan samarbetet kring utbildning och forskning stärkas?

Kerstin Johansson, biträdande professor i social arbete vid CKS, Eva Johnsson och Mikael Bengtsson fångar trådar från förmiddagen. 

2. Finns det ett kompetensförsörjningsproblem i lokalpolitiken?

Fallande partimedlemstal, tomma stolar och förtida avhopp inom den lokala politiken. Hur påverkar det demokratin? Hur kan kommunerna stötta sina lokala politiker? 

Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid CKS.

3. Strateger och samhällsplanerare - yrkesgrupper under formativ utveckling

Tvärsektoriella frågor såsom hållbarhet, digitalisering, integration, trygghet och mänskliga rättigheter påverkar den strategiska lokala samhällsutvecklingen och kräver kvalificerade medarbetare med olika utbildningsbakgrunder. Vad ska en tänka på vid rekryteringar? Vilka utmaningar finns och hur kan dessa hanteras?

Petra Svensson, fil dr i offentlig förvaltning och Brita Hermelin, professor i kulturgeografi, båda vid CKS.

14.30–15.00 Kaffe och kaka

15.00–15.45 Panelsamtal: Hur löser vi framtidens kompetensförsörjning i kommunerna? 

  • Sverker Lindblad, huvudsekreterare i Kommunutredningen
  • Mikael Bengtsson, doktorand och forskare, Socialhögskolan, Lunds universitet
  • Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Dessutom medverkar företrädare för östgötska kommuner i samtalet.

Samtalsledare: Brita Hermelin

16.00 Kommundagen avslutas

 

Moderator under dagen: Anna Valentinsson, kommunikatör CKS

Träffa LiU Uppdragsutbildning på CKS kommundag Visa/dölj innehåll