En hållbar framtid

CKS seminarieserie VT 2019 handlade om klimat, omställning och anpassning.

Hur kan hållbar samhällsutveckling förstås och hanteras inom lokal offentlig politik och förvaltning? Under vårens seminarieserie möttes forskare, politiker och tjänstepersoner för att få kunskap och diskutera de kanske mest angelägna frågorna för samhället att hantera: en hållbar utveckling där Agenda 2030 och klimatförändring står i centrum. Varje region och kommun kan bidra till hållbarhet men måste också kunna hantera de nya situationer som det förändrade klimatet redan börjat framkalla.

Seminarium 1: Vadstena torsdag 7 mars 

Så kan kommunen vara motor i ett lokalt Agenda 2030-arbete

Föreläsare: Sara Gustafsson, biträdande professor vid avdelningen för industriell miljöteknik vid Linköpings universitet.

Lästips: Lokal implementering av Agenda 2030 och Globala målen: en kort översikt av regioners och kommuners erfarenheter 

 
Seminarium 2: Valdemarsvik torsdag 11 april

Omställning, anpassning och klimatarbetets akilleshälar

Föreläsare: Sofie Storbjörk, universitetslektor vid tema miljöförändring vid Linköpings universitet.

Lästips: Kommunerna och klimatomställningen. Lärdomar om klimatfrågans integrering i lokal policy och planering. CSPR forskningsrapport 2017:01.

 

Seminarium 3: Linköping torsdag 9 maj

Bortom BNP-tillväxt – framtidsbilder för hållbar samhällsbyggnad

Föreläsare: Åsa Svenfelt, docent vid avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

Lästips: Framtider bortom BNP-tillväxt, slutrapporten från forskningsprojektet. Det finns också sammanfattat i en broschyr.

Referat från CKS seminarieserie  Visa/dölj innehåll

Tidigare seminarieserier Visa/dölj innehåll