Medfak får internationell utmärkelse för simulering i utbildningen

LiU får en internationell utmärkelse för simuleringsbaserat lärande i utbildningarna på Medicinska fakulteten. I den unika utbildningsmiljön vid Clinicum tränar studenter i verklighetsnära simuleringsövningar, ofta över professionsgränserna.

 

På Clinicum, Medicinska fakultetens enhet för färdighetsträning och simulering, får studenterna träna i en lärmiljö som ska likna ett riktigt sjukhus så långt som möjligt. Längs korridoren finns flera vårdrum, väntrum och akutrum. Här finns en avancerad robot, SimMan, som styrs från ett kontrollrum av en instruktör som ser allt som sker i rummet. I andra rum kan studenterna öva på olika realistiska simulatorer, träna på att blanda mediciner eller finslipa sin kommunikation i möten med fiktiva patienter, som ofta spelas av pensionärer. Efter simuleringen får studenterna återkoppling från lärare och andra studenter som varit observatörer, så att erfarenheterna blir till kunskap.

Simuleringar kan förstås även göras på datorskärm och här finns till exempel ett avancerat visualiseringsbord som används i undervisning inom kroppens anatomi och sjukdomslära.

Hands-on och teamwork

Vid Medicinska fakulteteten utbildas framtidens vårdpersonal inom sju utbildningsprogram. Utbildningarna här har redan från starten satsat på problembaserat lärande och att studenter på de olika utbildningarna läser en del moment tillsammans. Där har färdighetsträningen vid Clinicum en nyckelroll.

– Studenterna tränar i simuleringar i verklighetsnära miljöer med olika patientscenarion tillsammans med instruktör. De har också stor tillgång till lokalerna och utrustningen för att öva på egen hand. På Clinicum finns även ett stort fokus på samarbete mellan studenter från olika utbildningar. Tanken med det interprofessionella lärandet är att det ska främja studenternas samverkan senare i yrkeslivet och komma patienterna till gagn, säger Samuel Edelbring, föreståndare vid Clinicum.

Arbetet med simuleringsbaserat lärande i fakultetens uppmärksammas nu med den internationella utmärkelsen 2017 ASPIRE Award of Excellence in Simulation. Bland styrkorna lyfts bredden i utbudet av simuleringar, studentengagemanget och det systematiska stödet till lärarna på utbildningsprogrammen fram.

– Utmärkelsen är en kvalitetsstämpel och ett erkännande för de personer som varit pionjärer när det gäller att arbeta fram en bra verksamhet, säger Samuel Edelbring.

Internationellt erkännande

Den internationella ASPIRE-organisationen har sedan 2013 bedömt excellens i högre hälsoprofessionsutbildning inom olika områden. Simulering är en ny kategori för denna omgång.

– Att få utmärkelsen ger en kvalitetsstämpel på den utbildning som Clinicum och Medicinska fakulteten erbjuder. Vi är väldigt stolta över de möjligheter till simulering som studenterna får på Clinicum – något som gör dem bättre förberedda inför sin kommande yrkesroll, säger Margareta Bachrach-Lindström, prodekanus vid Medicinska fakulteten.

Utbildningarna får själva ansöka och ansökningarna granskas av flera oberoende experter inom området. Detta är andra gången som ett svenskt universitet erhåller utmärkelsen. Uppsala universitet tilldelades år 2015 utmärkelsen för starkt studentengagemang.

ASPIRE Award delas ut den 28 augusti på AMEE-konferensen i Helsingfors. Representanter från Clinicum, studentkåren Consensus och ett par utbildningar finns på plats.

Simulering på Clinicum

Så här kan en simuleringsövning i akutvård se ut:

Studenter vid Medicinska fakulteten i simuleringsövning på Clinicum. Foto: Johan Jäger
Studenter vid Medicinska fakulteten i simuleringsövning på Clinicum. Foto: Johan Jäger
Studenter vid Medicinska fakulteten i simuleringsövning på Clinicum. Foto: Johan Jäger
Studenter vid Medicinska fakulteten i simuleringsövning på Clinicum. Foto: Johan Jäger

Kontakt Visa/dölj innehåll

Mer om Clinicum Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll