Kurser vid Institutionen för datavetenskap (IDA)

Listan omfattar kurser som ges Ht 2017 till och med Ht 2018. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

732A60 Advanced Academic Studies,hp(A)
732A75 Advanced Data Mining,6hp(A)
TDDD10 AI-programmering,6hp(A)
TDDE05 AI-robotik,6hp(Avancerad nivå)
729A69 Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning I,5hp(A)
729A70 Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning II,5hp(A)
TDDD95 Algoritmisk problemlösning,6hp(Avancerad nivå)
732A54 Analys av big data,hp(A)
TDDE33 Användardriven produktutveckling,6hp(Grundnivå)
TDDE36 Användarupplevelse och interaktionsdesign,12hp(Grundnivå)
TDDD35 Användbara system,6hp(Grundnivå)
729A99 Användbarhetstestning,6hp(A)
TDDD92 Artificiell intelligens - projekt,5hp(Grundnivå)
729G43 Artificiell intelligens,12hp(G2)
TDDC17 Artificiell intelligens,6hp(Grundnivå)
TDDD48 Automatisk planering,6hp(Avancerad nivå)
729A88 Avancerad interaktionsdesign,6hp(A)
TDDD53 Avancerad interaktionsdesign,6hp(Avancerad nivå)
732A96 Avancerad maskininlärning,6hp(A)
TDDE15 Avancerad maskininlärning,6hp(A)
TDDD38 Avancerad programmering i C++,6hp(Avancerad nivå)
732A94 Avancerad programmering i R,6hp(A)
TDDD30 Avancerad programutvecklingsmetodik,6hp(Avancerad nivå)
TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning,6hp(Avancerad nivå)
TDDE20 Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling,6hp(Avancerad nivå)
TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system,6hp(Avancerad nivå)
TDDD27 Avancerad webbprogrammering,6hp(Avancerad nivå)
TDTS21 Avancerade nätverk,6hp(Avancerad nivå)
729G41 Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå,6hp(G2)
732G43 Bayesiansk statistik,hp(G)
732A91 Bayesianska metoder,6hp(A)
TDDE07 Bayesianska metoder,6hp(Avancerad nivå)
732A66 Beslutsteori,6hp(A)
729A71 Beteende i komplexa system,6hp(A)
TDDE31 Big Data Analytics,6hp(Avancerad nivå)
TDDE29 Codesign, verktyg och angreppssätt,6hp(Avancerad nivå)
TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis,6hp(Avancerad nivå)
TDDA69 Data- och programstrukturer,6hp(Grundnivå)
732G12 Data-Mining,7.5hp(G)
TDDD74 Databaser för bioinformatik,6hp(Grundnivå)
732G16 Databaser: design och programmering,7.5hp(G2)
TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt,6hp(Grundnivå)
732A57 Databasteknik,hp(G2)
TDDD12 Databasteknik,6hp(Grundnivå)
TDDD37 Databasteknik,6hp(Grundnivå)
TDDD46 Databasteknik,8hp(Grundnivå)
TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs,6hp(A)
725G97 Datastrukturer och algoritmer,7.5hp
TDDC91 Datastrukturer och algoritmer,6hp(Grundnivå)
TDDD71 Datastrukturer och algoritmer,2hp(Grundnivå)
TDDE22 Datastrukturer och algoritmer,6hp(Grundnivå)
TDDI16 Datastrukturer och algoritmer,6hp(Grundnivå)
TDDD86 Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm,11hp(Grundnivå)
TDDI03 Datorarkitektur,4hp(Grundnivå)
TDTS08 Datorarkitektur,6hp(Avancerad nivå)
TDTS10 Datorarkitektur,6hp(Grundnivå)
732A90 Datorintensiva statistiska metoder,6hp(A)
TDTS04 Datornät och distribuerade system,8hp(Grundnivå)
TDTS11 Datornät och internetprotokoll,6hp(Grundnivå)
TDTS06 Datornät,6hp(Grundnivå)
TDDC66 Datorsystem och programmering,4hp(G2)
TDDD23 Design och programmering av datorspel,6hp(Avancerad nivå)
TDDD61 Design, strategi, management,6hp(Avancerad nivå)
768A03 Designforskningsmetod,6hp(A)
TDDB84 Designmönster,6hp(Avancerad nivå)
TDDE03 Designstudio II,12hp(Avancerad nivå)
TDDC75 Diskreta strukturer,8hp(Grundnivå)
TDDI07 Distribuerad inbyggd programvara och nätverk,4hp(G2)
729G12 Distribuerad och situerad kognition,6hp(G)
TDDD25 Distribuerade system,6hp(Avancerad nivå)
TDDD75 Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system,6hp(Grundnivå)
TDP024 Enterprise Systems,6hp(Grundnivå)
TQPR10 Examensarbete,16hp(G2)
TDDD14 Formella språk och automatateori,6hp(Grundnivå)
TDDD85 Formella språk och automatateori,6hp(Grundnivå)
TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python,6hp(G1)
TDDE23 Funktionell och imperativ programmering, del 1,6hp(G1)
TDDE24 Funktionell och imperativ programmering, del 2,5hp(G1)
TDDD57 Fysisk interaktion och spelprogrammering,6hp(Avancerad nivå)
TDDE39 Fysisk interaktionsdesign och prototyping,6hp(Avancerad nivå)
TDP017 Företagsprojekt,10hp(Grundnivå)
TDP015 Grunder i matematik och logik,6hp(Grundnivå)
732G30 Grunder i statistisk metodik,15hp(G)
732G17 Grundläggande SAS-programmering,7.5hp(G)
732G01 Grundläggande statistik, grundkurs,7.5hp(G)
732G40 Grundläggande statistik,hp(G)
TDDI41 Grundläggande systemadministration,8hp(G1)
TDDI41 Grundläggande systeminstallation,8hp(Grundnivå)
729G44 Gränssnittsdesign,6hp(G2)
TDDD50 Grön IT,4hp(Grundnivå)
TDP001 Handhavande av datormiljö,4hp(Grundnivå)
TDP002 Imperativ programmering,6hp(Grundnivå)
TDDD17 Informationssäkerhet, fk,6hp(Avancerad nivå)
TDDD70 Ingenjörsprofessionalism, del 1,1hp(Grundnivå)
TDDD84 Ingenjörsprofessionalism, del 3,1hp(Grundnivå)
TDDD94 Ingenjörsprofessionalism, del 4,1hp(Grundnivå)
TDDD91 Ingenjörsprofessionalism, del 5,1hp(Grundnivå)
TDDD99 Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6,hp(G1)
729G26 Interaktionprogrammering,6hp(G2)
TDDD58 Interaktionsdesign - Projekt,12hp(Grundnivå)
768A01 Interaktionsdesign: studio,12hp(Avancerad nivå)
729G22 Interaktionsdesign,6hp(G)
TDDC73 Interaktionsprogrammering,6hp(Grundnivå)
TDDD13 Interaktionsprogrammering,6hp(Grundnivå)
TDDC63 Interaktiv form,6hp(G1)
TDDD90 Interaktiva produkter,6hp(Avancerad nivå)
TDDD60 Interaktiva system,4hp(Grundnivå)
TDP022 Interaktiva system,6hp(Grundnivå)
TDDD65 Introduction to the Theory of Computation,6hp(Grundnivå)
TDIU14 Introduktion till examensarbete,4hp(Grundnivå)
729A10 Introduktion till kognitionsvetenskap,6hp(Avancerad nivå)
732A95 Introduktion till Maskininlärning,9hp(A)
TDDE04 Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande,6hp(G1)
732A74 Introduktion till Python,3hp(A)
TDDE17 Introduktion till språkteknologi,4hp(Grundnivå)
729G74 IT och programmering: grundkurs,6hp(G1)
TDDD29 IT-projektledning,6hp(Avancerad nivå)
TDDD83 Kandidatprojekt datateknik,18hp(Grundnivå)
TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling,15hp(Grundnivå)
732G32 Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs,15hp(G)
729G40 Kandidatuppsats,18hp(G2)
729G01 Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs,6hp(G)
729A94 Kognitionsvetenskaplig metod,6hp(A)
729A67 Kognitionsvetenskaplig metodfördjupning,6hp(A)
769A01 Kognitionsvetenskapligt projektarbete I,12hp(Avancerad nivå)
769A02 Kognitionsvetenskapligt projektarbete II,12hp(A)
729A46 Kognitionsvetenskapligt projektarbete,16hp(Avancerad nivå)
729G15 Kognitiv modellering,6hp(G)
729A78 Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi,7hp(Avancerad nivå)
TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer,4hp(Grundnivå)
TDDB44 Kompilatorkonstruktion,6hp(Avancerad nivå)
TDDD05 Komponentbaserad programvara,6hp(Avancerad nivå)
TDP007 Konstruktion av datorspråk,6hp(Grundnivå)
TDDI08 Konstruktion av inbyggda system,4hp(Grundnivå)
TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer,6hp(Avancerad nivå)
TDDD72 Logik,6hp(Grundnivå)
TDDD88 Logik,5hp(Grundnivå)
TDDD08 Logikprogrammering,6hp(Avancerad nivå)
732A99 Maskininlärning,9hp(A)
TDDE01 Maskininlärning,6hp(A)
729A80 Masteruppsats (30 hp),30hp(A)
732A64 Masteruppsats,30hp(A)
TDDE02 Mjukvarutekniskt entreprenörskap,6hp(Avancerad nivå)
TDDD66 Mobila nätverk,6hp(Grundnivå)
TDDE13 Multiagentsystem,6hp(Avancerad nivå)
TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering,6hp(Avancerad nivå)
732G08 Multivariata metoder,7.5hp(G)
732A97 Multivariata statistiska metoder,6hp(A)
729A27 Natural Language Processing,6hp(A)
TDDI82 Objektorienterad problemlösning,10hp(Grundnivå)
725G90 Objektorienterad programmering i Java,7hp(Grundnivå)
TDDE10 Objektorienterad programmering i Java,6hp(Grundnivå)
TDDE11 Objektorienterad programmering i Java,4hp(Grundnivå)
TDDD78 Objektorienterad programmering och Java,6hp(Grundnivå)
TDDE30 Objektorienterad programmering och Java,7hp(Grundnivå)
TDDC77 Objektorienterad programmering,8hp(Grundnivå)
TDIU20 Objektorienterad programmering,4hp(Grundnivå)
TDP004 Objektorienterad programmering,8hp(Grundnivå)
732G44 Officiell statistik och dataetik,hp(G)
TDDC61 On-line produktion,6hp(Grundnivå)
TDIU11 Operativsystem,6hp(Grundnivå)
TDDE25 Perspektiv på data- och mjukvaruteknik,6hp(G1)
TDDD63 Perspektiv på datateknik/datavetenskap,7hp(G)
TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi,8hp(Grundnivå)
TDDD62 Praktik,18hp(Avancerad nivå)
725G83 Problemlösning och programmering,6hp(Grundnivå)
725G92 Problemlösning och programmering,7.5hp(G)
TDDD44 Problemlösning och programmering,6hp(Grundnivå)
TDIU08 Problemlösning och programmering,6hp(Grundnivå)
TDIU16 Process- och operativsystemprogrammering,4hp(Grundnivå)
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem,6hp(Grundnivå)
729A64 Profilfördjupning,10hp(Avancerad nivå)
TDDE18 Programmera C++,6hp(Grundnivå)
TDDC74 Programmering - abstraktion och modellering,8hp(Grundnivå)
TDDI11 Programmering av inbyggda system,6hp(Grundnivå)
TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg,6hp(Avancerad nivå)
725G66 Programmering i C# och .NET Framework,4hp(G2)
TDDD49 Programmering i C# och .NET Framework,4hp(Grundnivå)
726G77 Programmering i C++,6hp(G2)
732G33 Programmering i R,7.5hp(G)
729G75 Programmering och algoritmiskt tänkande,6hp(G2)
TDDC76 Programmering och datastrukturer,8hp(Grundnivå)
TDDD87 Programmering och problemlösning,6hp(Grundnivå)
TDDD11 Programmering, grundkurs,8hp(Grundnivå)
TDDC97 Programmering,6hp(G2)
TDDD33 Programmering,6hp(G2)
TDDI02 Programmeringsprojekt,6hp(G1)
TDDD69 Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt,6hp(Avancerad nivå)
TDDC93 Programutvecklingsmetodik teori,4hp(Grundnivå)
725G64 Programutvecklingsmetodik,12hp(Grundnivå)
TDDC88 Programutvecklingsmetodik,12hp(Avancerad nivå)
TDDD76 Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv,8hp(Grundnivå)
TDDD04 Programvarutestning,6hp(Avancerad nivå)
TDP029 Projekt: Agil systemutveckling,8hp(Grundnivå)
TDP019 Projekt: Datorspråk,10hp(Grundnivå)
TDP003 Projekt: Egna datormiljön,6hp(Grundnivå)
TDP028 Projekt: Entreprenöriell programmering,10hp(Grundnivå)
TDDD80 Projekt: Mobila och sociala applikationer,11hp(Grundnivå)
TDP005 Projekt: Objektorienterat system,6hp(Grundnivå)
732G39 Projektarbete i statistik,7.5hp(G)
729G76 Projekthantering i människa-teknikinteraktion,6hp(G2)
TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system,30hp(Grundnivå)
TDDD07 Realtidssystem,6hp(Avancerad nivå)
732G05 Regressions- och tidsserieanalys,7.5hp(G)
732G41 Regressions- och tidsserieanalys,7.5hp(G)
769A03 Representationer som tänkande,6hp(Avancerad nivå)
TDDE38 Representationer som tänkande,6hp(Avancerad nivå)
732A76 Research Project,6hp(A)
729A98 Risk- och Olycksanalys,6hp(A)
732G21 Sambandsmodeller,15hp(G)
729G21 Sammansatta kognitiva system,6hp(G2)
TDDE28 Samtida perspektiv på värdeskapande,6hp(Avancerad nivå)
TDAB01 Sannolikhetslära och statistik,6hp(G)
732A63 Sannolikhetsteori,6hp(A)
729A63 Simulatorer och simulatoranvändning,6hp(A)
TDDC90 Software Security,6hp(Avancerad nivå)
729G17 Språkteknologi,6hp(G)
TDDE09 Språkteknologi,6hp(Avancerad nivå)
TDP030 Språkteknologi,6hp(Grundnivå)
729G09 Språkvetenskaplig databehandling,5hp(G)
732G70 Statistik A,7hp(G)
732G71 Statistik B,8hp(G)
NDAB02 Statistik; teori och tillämpning i biologi,6hp(Grundnivå)
732G81 Statistik,11hp(G)
732G34 Statistisk analys av komplexa data,7.5hp(G)
732G20 Statistisk teori I,7.5hp(G)
732A93 Statistiska metoder,6hp(A)
TDDE14 Storskalig mjukvaruutveckling - bidrag och evolution,6hp(Avancerad nivå)
TDDE06 Storskalig mjukvaruutveckling - strukturer och processer,6hp(Avancerad nivå)
TDDE35 Storskaliga distribuerade system och nätverk,11hp(Grundnivå)
732G38 Surveymetodik med teori,7.5hp(G)
732G04 Surveymetodik,7.5hp(G)
TDTS07 Systemkonstruktion och metodik,6hp(Avancerad nivå)
732A92 Text Mining,6hp(A)
TDDE16 Text Mining,6hp(A)
732A62 Tidsserieanalys,6hp(A)
729G19 Tillämpad kognitionsvetenskap,12hp(G)
768A05 Tjänstedesign och innovation,6hp(Avancerad nivå)
TDDD51 Tjänstedesign och tjänsteinnovation,6hp(Avancerad nivå)
768A04 Tjänstedesign, studio,12hp(Avancerad nivå)
768A07 Uppsats,30hp(Avancerad nivå)
TDP026 Vetenskaplig metod inom programmering,6hp(Grundnivå)
TDDD89 Vetenskaplig metod,6hp(A)
732G31 Visuell dataanalys,6hp(G)
729G28 Webbprogrammering och databaser,6hp(G2)
TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet,6hp(Grundnivå)
TDDD97 Webbprogrammering,6hp(Grundnivå)

Om institutionen