Vem får ta del av kunskapen?

Att forskare vill sprida och publicera sina resultat kan synas givet. Men det finns många faktorer som styr vad som skrivs och framförallt hur mycket av kunskapen som kommer det omgivande samhället till godo.

Det är utgångspunkten för det senaste numret av kulturforskningstidskriften Culture Unbound som har temat ”Publishing for public knowledge”. Culture Unbounds ges ut av Tema Q vid Linköpings universitet. Det senaste numret ställer frågor om vem som äger kunskap och vem som får del av den. Det handlar om publiceringsstrategier för forskare men också om vad som händer när gamla gränser förflyttas eller försvinner.

Publikationerna styrs av utvärderingssystemen

Utvärderingssystemen inom akademin är en faktor som styr de publiceringar som görs. Vilka tidskrifter rankas högst? Vilka ger högst meritpoäng? Inte heller äger forskarna sin egen kunskap, vissa publikationer kräver ensamrätt eller ett embargo för artiklar. Kunskapen blir bara tillgänglig bakom höga betalmurar. Motsägelsefullt, kan tyckas, då det är lätt att tro att forskaren äger sin egen kunskap. Som en reaktion på det har open access, där artiklarna är fritt tillgängliga, vuxit fram, och många finansiärer kräver numera att forskningsresultat publiceras som open access.

Engelskan kan hämma internationaliseringen

Under temat ”Publishing for public knowledge” skriver Roman Horak om engelskans dominerande roll inom kulturforskningen och att kraven på översättningar till engelska faktiskt kan hämma internationalisering. Toby Miller skriver om publiceringar ur ett miljömässigt perspektiv med budskapet att vi också måste ställa oss frågan: hur grön är den här artikeln? Culture Unbounds chefredaktör Eva Hemmungs Wirtén reflekterar kring motsättningen mellan att som forskare patentera sin kunskap och att publicera. Vad är allmän kunskap och vem äger den? Geoff Stahl skriver om ett utvärderingssystem som finns i Nya Zeeland och hur det påverkar hur forskningen formas. 

”Publishing for Public Knowledge” är ett specialnummer som utgår från ett seminarium som hölls för att fira Culture Unbounds första fem år. Culture Unbound är en digitalt publicerad open access-publikation för tvärvetenskapliga och gränsöverskridande artiklar inom kulturforskning som ges ut av Linköping University Electronic Press.

Mer om Culture Unbound