Säkerhet och integritet i flygtrafikkommunikation

Flygledning, flygledare med headset i motljus Foto: Thor Balkhed
Flera trådlösa överföringstekniker används av flygkommunikationssystem under olika flygfaser. Ur ett konceptuellt perspektiv är de alla osäkra, eftersom säkerhet aldrig var en del av deras design. Flygbolag och flygplatser blir alltmer mål för cyberattacker.
 
EASAs nya cybersäkerhetscenter registrerar cirka 1000 attacker varje månad. Det finns många billiga och kraftfulla verktyg, som programvarudefinierade radioer (SDR) och droner.
 
Det har öppnat för incidenter, t ex fallet med kapade nödsignaler eller militära övningar där flygplan försvunnit från europeiska radarskärmar.
 
Både akademiska och hackande miljöer har visat upp en potentiell sårbarhet för attacker på flygtrafikkommunikation. Dessa rön har hittills  inte mött någon större gensvar i flygtrafiksamfundet.
 
Mål: Inom projektet undersöker vi de säkerhetsåtgärder som används i flygtrafikkommunikation i Sverige, analyserar tekniska egenskaper hos trådlös ATM-kommunikationsteknik (Air Traffic Management) och undersöker risken för attacker och obehörig användning.
 
Förstudierna och uppföljningsstudierna kommer att bygga en bro mellan ATM och forskargrupper inom området för trådlös kommunikationssäkerhet. Vi kommer att föreslå en uppsättning potentiella motåtgärder som kan försvara flygövervakningssystem och avsevärt förbättra säkerheten för flygkommunikationsnät i verklig användning.

Relaterad information