Flödesenheten är hem till Sveriges första masscytometer, en CyTOF 2 från DVS Sciences / Fluidigm.

CyTOF 2Masscytometern CyTOF 2 ersätter fluorokromer med lantanidisotoper och skiljer på isotopernas massa genom time-of-flight masspektrometrisk mätning.

Problem med autofluorescens och spektralt överlapp elimineras därmed och i dagsläget finns kring 40 isotoper som kan konjugeras till antikropp, samt möjlighet till live/dead märkning. Dock förlorar man möjligheten att karaktärisera cellers morfologi i och med att de förstörs och endast isotoperna detekteras.

För mer information, kontakta Jan-Ingvar Jönsson.

 

Apparaturen är en del av nationell forskningsresurs och Linköping utgör en av SciLifeLabs två noder för masscytometri i Sverige. 

SciLifeLab Infrastructure

 

Kontakt