De blir årets hedersdoktorer

Fyra utländska forskare, två svenska företagsledare och en folkbildare blir hedersdoktorer vid Linköpings universitet. De promoveras vid en ceremoni i maj.
Torbjörn Kronander, hedersdoktor 2015

Till medicine hedersdoktorer har utsetts Torbjörn Kronander (bild till höger) och Jan-Olof Brüer, den nuvarande och tidigare koncernchefen för Sectra. Med huvudkontor i Linköping försörjer företaget idag tusentals sjukhus världen över med medicinteknisk utrustning och expertis. De båda hedersdoktorerna uppmärksammas för banbrytande insatser inom medicinsk bildteknik. Sectra var med och grundade CMIV vid Linköpings universitet, som rönt stor internationell uppmärksamhet för sin verksamhet inom medicinsk bildvetenskap och visualisering. Tillsammans med LiU-forskare och Interactive Institute har företaget även utvecklat det så kallade visualiseringsbordet samt tekniker för digital patologi som bland annat ger snabbare diagnoser av bröstcancer.


Medicine hedersdoktor blir även cancerforskaren Linda Penn vid University of Toronto, Kanada. Hon samarbetar med flera forskare vid Linköpings universitet och har spelat en viktig roll vid uppbyggnaden av ett universitetsövergripande forskningsnätverk kring cancersjukdomar (LiU Cancer). 

Internationellt erkänd samhällsvetare

Filosofiska fakulteten har till hedersdoktor utsett den norske sociologen och politiske filosofen Jon Elster (bild till höger), knuten till Columbia University i USA. Han är en av de nordiska samhällsvetare som under de senaste decennierna fått störst internationellt erkännande. Som brett inriktad samhällsvetare har Elster lämnat viktiga bidrag inom ett flertal centrala områden som samhällsvetenskapliga förklaringsstrategier, rational choice-teorins begränsningar och sociala normers betydelse för samhällsutveckling. Elsters forskning har haft stor betydelse för utvecklingen av den analytiska sociologin, ett snabbt framväxande forskningsområde vid Linköpings universitet.

Till filosofie hedersdoktor har även utsetts skärgårdsforskaren och folkbildaren Per Gräslund. Han har en bred och djup kunskap om svenskt skärgårdsliv och om skärgårdsnäringarnas tillblivelse och förändring. Genom dokumentation, sammanställning och analys har Gräslund bevarat och fört vidare kunskap om livet i den östgötska skärgården och på så sätt berikat vårt kulturarv.

Världsledande inom spektroskopisk ellipsometri

Till teknologie hedersdoktorer har utsetts professor Mathias Schubert vid University of Nebraska-Lincoln i USA. Han är världsledande inom spektroskopisk ellipsometri och har bland annat bidragit till utvecklingen av blåa och vita ljusdioder, snabba processorer och effektiva bio- och kemiska sensorer. Han har sedan år 2000 samarbetat med forskare vid Linköpings universitet, vilket resulterat i såväl avhandlingar, vetenskapliga artiklar och patent som student- och forskarutbyten. Professor Schubert har även haft en nyckelroll vid uppbyggnaden av laboratorier för spektroskopisk ellipsometri vid Linköpings universitet.

Teknologie hedersdoktor blir även den amerikanske forskaren Thomas L Marzetta vid Bell Laboratories, som är en internationell auktoritet inom kommunikationsteori och statistisk signalbehandling. Han är bland annat upphovsman till ett koncept för de 5G-system för trådlös kommunikation som nu är under utveckling i telekomindustrin. Dr Marzetta samarbetar med forskare inom kommunikationssystem vid Linköpings universitet, vilket resulterat i flera mycket uppmärksammade vetenskapliga artiklar.

Samtliga hedersdoktorer kommer att promoveras vid en installations- och promotionshögtid i Linköping den 23 maj 2015.Publicerad 2015-03-26

Alla hedersdoktorer vid Linköpings universitet