De blir förtjänstmedaljörer

Mats Arwidson och Karin Lohm är årets förtjänstmedaljörer vid Linköpings universitet. De tar emot sina medaljer vid promotions- och installationshögtiden den 28 maj.

Mats Arwidson har sedan 1970-talet varit verksam vid Linköpings universitet i flera olika roller, bland annat som lärare, prefekt, informationschef och biträdande universitetsdirektör. I den senare rollen hade han ett särskilt ansvar för kontakter med studentkårerna – ett uppdrag som han under många år skötte på ett för alla parter mycket uppskattat sätt. Med lyhördhet och stort personligt engagemang bidrog han starkt till goda relationer mellan studenter och universitetsledning.

Karin Lohm har varit universitetets ceremonimästare 2009-16. Som högsta ansvarig för universitetets viktigaste akademiska högtid – den gemensamma doktorspromotionen och professorsinstallationen – har hon varit drivande i att utveckla och modernisera dess former, med stark känsla för konstnärliga värden och uttryck. Hon har även ansvarat för de mycket uppskattade middagarna där LiU uppmärksammar nyblivna pensionärer respektive medarbetare som hedras för nit och redlighet i rikets tjänst.

Förtjänstmedaljen är universitetets högsta utmärkelse och delas ut till personer som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för Linköpings universitet. Mottagare utses av rektor.