Debatterar manligt våld

Victoria Manfred, en av studenterna i projektet Mansvar, vill få fler män att diskutera våld och manlig sexualitet.

Victoria Manfred, KSM-student 2015Foto: Victoria ManfredDu är en av flera studenter på programmet Kultur, Samhälle, Mediegestaltning, KSM, som har startat projektet Mansvar för att lyfta frågan om mäns sexuella våld mot kvinnor.

Vad vill ni åstadkomma?
– Vi läser en kurs som heter Modernitet och rörelsefrihet. I den ingår ett projektarbete och vår grupp har valt att titta på våldtäktsstatistik. Utifrån den började vi diskutera de stereotypa uppfattningar som finns om manlig sexualitet, till exempel att män alltid vill ha sex och inte kan kontrollera sina lustar. Så vi startade Mansvar som ett försök att få fler män att öppet våga diskutera manlig sexualitet och uppmärksamma de destruktiva normer som finns kring den. Alldeles för få män hörs i debatten kring våld och övergrepp mot tjejer och kvinnor, vi vill att det ska bli fler.

Hur går ni tillväga för att få respons?
– Det vi gör inom ramen för vårt projekt är en pilotkampanj. Vi satsar på sociala medier – facebook, twitter och instagram. Där går det att lägga upp egna berättelser, tankar och erfarenheter kring när den stereotypa bilden av manlig sexualitet inte stämt överens med den man är. Det är främst män vi riktar oss till, som ett sätt att få dem delaktiga och börja diskutera frågorna. Men kvinnor är förstås också välkomna med sina erfarenheter. När själva kursen är över så hoppas vi kunna fortsätta, vår förhoppning är att det ska bli en större rörelse av det här. Vi har en film som sammanfattar vårt projekt, den är inte klar ännu men läggs ut på facebook när den är det. Och om man ska drömma stort så vore det fantastiskt att få makthavare att reagera så att till exempel mycket mer preventiva åtgärder lades i grundskolan på frågor kring genus, normer, samtycke och respekt. Vi hoppas få med fler män i vår grupp, om någon är intresserad så får han jättegärna höra av sig.

Projektet ingår ju i er utbildning. Vad tycker du ni har lärt er av det?
– Jag tror vi alla i gruppen känner oss jämställda och upplysta. Men vi har märkt hur djupt rotade våra egna föreställningar är kring manligt och kvinnligt. Så vi har börjat reflektera över våra egna fördomar, vi har suttit och pratat hur många timmar som helst om det. Så det har varit en läroprocess, jag tror aldrig man slutar lära sig i de här frågorna. Ju mer man lär sig desto mer inser man vad man inte vet.

Frågan kring mäns våld och trakasserier mot flickor och kvinnor är ju alltid aktuell men just nu högaktuell med tanke på händelserna i bland annat Köln och Stockholm. Har ni diskuterat dem i er projektgrupp?
– Ja lite. Mäns sexuella våld mot kvinnor finns i hela världen. Det är därför det är så viktigt att män gör sig synliga i debatten. Våldsuttrycket i de här fallen är kulturellt betingat men fenomenet är ju globalt.

De andra studenterna i gruppen heter Jennifer Gast, Mathias Lind, Anna Samuelsson, Hannah Giddens och Emma Rangdal.

Mansvar facebook

Mansvar instagram