Sommarhälsning från dekanus och fakultetsledningen

Ärade medarbetare! Tack vare era stora arbetsinsatser fortsätter Medicinska fakulteten att utvecklas starkt. Men, som ni alla säkert hört på olika sätt under våren, står vi inför ekonomiska utmaningar som kräver insatser på många olika plan. 

Vi ska känna stolthet över att vi tveklöst är ett av landets ledande lärosäten för utbildning inom medicin och vård. Johan D Söderholm, dekan medfakDekanus Johan D Söderholm. Detta har visats i både UKÄ-utvärderingar och andra oberoende undersökningar (nu senast i Läkarförbundets återkommande enkät till nyutbildade läkare).  Utökningen (cirka 15 % total volymökning sedan 2012) och utvecklingen av våra program under senare år ställer dock stora krav på vår lärarkår. Samtidigt har vår ekonomi för utbildning försvagats. Flera förklaringar finns: regeringens ”produktivitetsavdrag” som under många år gett lägre ökning av våra intäkter än av våra lönekostnader; vi har inte nått upp till vårt takbelopp de senaste åren (främst på grund av för små lokaler i starten av utbyggnaden innan Växthuset stod klart); samt en ökande OH-belastning för våra institutioner. På rektors uppdrag har fakultetsledningen och FSM därför arbetat med och diskuterat ekonomifrågan i olika fora under våren. 

Ökade externa anslag

 Vår forskningsverksamhet utvecklas ännu mer än utbildningen och vi har börjat ta en tydlig plats nationellt. Sedan 2012 har våra forskare ökat sina externa anslag med 60 %, vi tilldelas en ökande andel av medlen från VR-MH, och samtidigt med en tydlig volymökning av publikationer har vi ökat vår impaktfaktor (median från 2,11 till 2,78). Denna ökade bredd på toppen, tillsammans med enstaka stora satsningar som CSAN och WCMM, har gjort att vi har en uppåtgående spiral när det gäller vår forskning. För att fortsätta denna stigande trend måste vi se till att bevara och öka våra professorers och lektorers tid för forskning och kompetensutveckling!

Förslag till åtgärder

I vår återrapportering till rektor har vi därför angett ett antal förslag som i korthet går  ut på   att vi måste effektivisera våra utbildningsinsatser för att säkra fortsatt forskningstid och utveckling under en period där vi genom naturlig avgång måste minska vår lärarkår. Programansvariga får därför i uppdrag att minska lärartiden på programmen med 20 %. Vi planerar också en delvis ny budgetmodell som säkrar forsknings- och kompetensutvecklingstid för lärarna. En annan viktig åtgärd för att vända ekonomin är en effektivisering av stödverksamheten. Samtliga enheter inom fakultetens OH-budget ska därför föreslå åtgärder för att minska kostnaderna med 10 %. Vi tillsätter också en utredning som ska titta på möjliga effektiviseringar inom vår verksamhet; främst inom omvårdnad och organisationen av administrationen på Campus US.  

Stort tack 

Ett stort tack till er alla för utmärkta insatser under läsåret! Vi önskar er också en avkopplande sommarledighet, och ser fram emot hösten som innebär fortsatt arbete med nya Medbi-utbildningen, VR:s utvärdering av ALF och universitetssjukvård, utveckling av specialistsjuksköterskeutbildningarna, decentraliseringen av läkarutbildningen bland mycket annat!

 

Bästa midsommarhälsningar från fakultetsledningen genom
 
Johan Dabrosin Söderholm
Dekanus

Jordgubbar

Taggar Visa/dölj innehåll