Depression

Siffrorna för psykisk ohälsa i Sverige har ökat dramatiskt de senaste åren och fortsätter uppåt.


Tapetmönster av Marianne Wincrantz

Hälften av alla sjukskrivna kvinnor och mera än en tredjedel av alla sjukskrivna män är numera sjukskrivna på grund av psykiska diagnoser, där de vanligaste diagnoserna är klustrade kring depression, ångest, utmattning och stress-relaterade syndrom. 

Ovanstående bygger på forskningsprojektet ”Efter succén med den nya generationens antidepressiva läkemedel: erfarenheter, praktiker, diskurser och jagets förändring" beviljat av Riksbankens Jubileumsfond 2010-2015. Projektledare: Kerstin Sandell (Lunds universitet); övriga i projektgruppen: Shai Mulinari (Lunds universitet) och Anna Bredström och Marianne Winther Jørgensen (Linköpings universitet).

Taggar Visa/dölj innehåll