Design in Pine - Internationalisering och produktutveckling

Hur blir möbler till? Hur ser en designprocess ut? Hur samarbetar man från varsin sida av jorden?

Design in Pine är ett unikt samverkansprojekt mellan nio designstudenter på Carl Malmsten Furniture Studies, branschorganisationen Svenskt trä och de kinesiska möbel-tillverkarna Huari Furniture och Fuijan Dushi Homelife Group. I utställningen visar designstudenterna sin resa via de färdiga prototyperna, via skisser  och materialprover. I utställningen ger vi en bild av processerna och samverkansformerna som våra studenter deltar i och hur en designutbildning med tradition förnyar svensk design och möbelindustri.

De två kinesiska möbelproducenterna ville utveckla möbler av svenskt furuträ för den kinesiska marknaden. Nio studenter i möbeldesign levererade tre förslag vardera. Ett förslag per student valdes ut av producenterna för vidare utveckling. Resultatet blev de nio prototyper som visas här.

Malmstens arbetar alltid i nära kontakt med omvärlden och näringslivet, med nya marknader och nya behov, ibland nära, ibland långt bort. Campuset ligger på Lidingö i Stockholm, och hyser en anrik utbildningsanläggning för möbeldesign, möbelsnickeri och möbelvård - all things möbler.