Det ska bli lättare investera i hållbar el

En forskargrupp vid LiU ska undersöka om övergången till förnybar elproduktion kan underlättas med hjälp av stödjande mellanhänder. Projektet finansieras av Energimyndigheten med 7 miljoner kronor.

Anna Bergek, Johanna Nählinder och Ingrid MignonFoto: Monica WestmanOmställningen till ett hållbart energisystem kräver omfattande investeringar i förnybar elproduktion. Med det är ingen enkel övergång, många svåra avväganden måste göras såväl när det gäller val av teknik som hur investeringen ska finansieras och vilka tillstånd som krävs. Det finns därför ett antal både privata och offentliga aktörer som fungerar som mellanhänder mellan den eller de som ska finansiera ett nytt vindkraftverk, solceller på taket eller en biobränsleanläggning och den leverantör som ska stå för utrustningen. Några exempel är konsulter, projektörer, bankernas rådgivare och energikontoren.

Intermediärerna ska granskas

Forskarna vid Avdelningen för Projekt innovationer och entreprenörskap, PIE, biträdande professor Anna Bergek, universitetslektor Johanna Nählinder samt Ingrid Mignon, doktorand i slutet av sin forskarutbildning, ska nu under tre år studera alla dessa mellanhänder, eller intermediärer som de kallas på forskarspråk. En ny doktorand ska också rekryteras.

– Vi vill veta vilka mellanhänderna är, vilken roll de spelar och i förlängningen också hur de kan användas som styrmedel för att öka både mängden investeringar och kvaliteten på de investeringar som görs, berättar Anna Bergek.

– Att övergången går långsamt handlar inte främst om brist på pengar, utan snarare om brist på kunskap. Det är svårt att nå ut med bra information, förtydligar Johanna Nählinder.

Det är ofta mellanhänderna som har kunskapen och som därmed också styr investeringarna.

– Det inte bara av godo, är det en konsult som sålt in ett visst system i ett område är det lätt att andra tar efter och köper från samma leverantör. Men det är ju inte säkert att det är den bästa lösningen, säger Anna Bergek.

Tillstånd tar tid

Svårigheterna att få tillstånd är en annan fråga som har setts som ett hinder för en effektiv omställning.

– Men det brukar egentligen inte heller vara ett problem, de flesta får tillstånd, men det tar lite tid, säger hon.

Även om de tre kommer från samma avdelning vid LiU har de sin bakgrund i olika vetenskapsområden; Anna Bergek är civilingenjör, Johanna Nählinder statsvetare och kulturgeograf och Ingrid Mignon företagsekonom. De förenas av intresset för innovationer och hur ny teknik sprids i samhället. I tre år ska deras projekt pågå och de tar också in kunskap från kolleger i andra Europeiska länder, som Nederländerna, Schweiz, Finland och Storbritannien.

Projektet, Intermediärers roller i omställningen till ett hållbart energisystem, finansieras av Energimyndigheten med drygt sju miljoner under tre och ett halvt år.

Publicerad 2015-09-10

ForskareVisa/dölj innehåll