Detektion och hantering av rapsbaggar

Ett problem vid odling av oljeväxter är att grödan kan drabbas av massiva angrepp av rapsbaggar. Idag används ofta kemiska bekämpningsmedel, vilket dock inte är tillåtet vid KRAV-certifiering. Sålunda föreligger ett behov av innovationer, vid sidan av kemiska bekämpningsmedel, som kan bidra till att begränsa rapsbaggars skador.

Johanna Orsholm, Uno Wennergren och Axel Lagerfelt.Johanna Orsholm, Uno Wennergren och Axel Lagerfelt.

Idag används ofta kemiska bekämpningsmedel mot angrepp från rapsbaggar, vilket dock inte är tillåtet vid KRAV-certifiering. Det finns även risk för att nuvarande aktiva substanser i de kemiska preparaten kommer förbjudas också inom konventionell odling. Därför föreligger ett behov av innovationer, vid sidan av kemiska bekämpningsmedel, som kan bidra till att begränsa skadorna.

Projektet syftar till att inventera och utveckla metoder för detektering av rapsbaggar samt att inventera metoder för hantering av dem. Det handlar alltså om detektion, prevention och prediktion, samt kontroll vid utbrott. Projektet innefattar pilottester av möjliga detekteringslösningar t.ex. baserat på ljud och uppkopplade kameror. Det innefattar också en undersökning av lantbrukares önskemål och behov samt identifiering av metoder för prevention och kontroll.

Projektet utgör ett samarbete mellan Lovang Lantbrukskonsult och Linköpings universitet och inkluderar testpiloter och referenspersoner från t.ex. Agrotec (Rotenbergs Säteri), Tolefors gård, Växtab, Lind Södergård, Frö- och Oljeväxtodlarna, Svensk Raps och Boberg. Vid universitetet medverkar biologer, sensorexperter och ekonomer – såväl forskare som studenter.

Kontaktpersoner Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll