Utveckling av experimentella tekniker och prediktiva metoder för att karakterisera termomekanisk utmattning och skademekanismer.
Projektets syfte är:
  • (i) förbättring och utveckling av avancerade standardiserade och icke-standardiserade TMF experimentella metoder, inklusive harmonisering av test metoder mellan partners för att möjliggöra standardisering över ämnesområdet genom att utföra omfattande studier för en rad representativa komponent cykler,
  • (ii) avancerade metallurgiska studier av två strukturella legeringar och som tar hänsyn till effekten av flera kritiska variabler (t.ex. R - förhållande, fas, miljö, hålltid) för att bestämma aktiva skademekanismer som styr livet under TMF driftsförhållanden och
  • (iii) utvärdering och utveckling av fysiskt baserade kopplade modeller, med experimentell validering, som kan förutsäga TMF initiering och propagering livslängd av gas turbin komponenter som utsätts för komplexa cykler och som är lämpliga för tillämpning i datorprogram som används för att göra livslängdsanalys av sådana komponenter.

Roadmap DevTMF

Partners: Rolls Royce, Swansea University and The University of Nottingham
Financing: EU-project, CleanSky2

Forskare