"Jag gillar att lära mig nya saker. Att dessutom få lön är fantastiskt."

Tänk att få betalt för att läsa böcker, ta reda på saker och lära sig mer. Visst är det fantastiskt! Det var så Hugo Guyader kände när han bestämde sig för att doktorera.

Hugo Guyader, doktorand, LiUHugo Guyader har ett arbetsrum på avdelningen för företagsekonomi. Men han arbetar också hemifrån. Foto: Pia MolinUtbytesstudent

Hugo Guyader kommer från Frankrike och läste ett år som utbytesstudent på Linnéuniversitetet i Växjö. Den svenska högskoleutbildning gav mersmak och han flyttade till Linköping där han för snart fem år sedan tog en masterexamen i företagsekonomi.

På LiU blev uppsatshandledaren och den programansvarige, Marie Bengtsson, en nyckelperson för valet att börja forskarstudera.

- Jag är nyfiken och gillar att lära mig nya saker. Att dessutom få lön för det känns onekligen ganska bra, säger Hugo vars flickvän också är doktorand.

- Hon doktorerar i Lund och håller på med ett helt annat ämne, migration, men vi pratar ändå om forskning hela tiden. Det är verkligen jättespännande.

Delningsekonomi

Doktorand Hugo Guyader företagsekonomiDet finns många fördelar med att doktorera i Sverige och vid LiU, tycker Hugo Guyader. Foto: Pia MolinHugos forskning handlar om delningsekonomi och olika aspekter av denna. Många forskare har studerat de ekonomiska aspekterna när konsumenter lånar och hyr istället för att köpa, men betydligt färre har intresserat sig för betydelsen för gemenskap och tillhörighet. En slutsats är delningstjänster kan vara lika viktiga socialt som ekonomiskt om de förmår att skapa en känsla av samhörighet. Ibland kan gemenskapen till och med vara en förutsättning för ekonomin.

Hugo har bland annat studerat den svenska samåkningstjänsten Skjutsgruppen. Vid ett tillfälle samåkte han själv mellan Linköping och Paris med tolv olika personer och intervjuade dem under resan. Ett stipendium från institutionen IEI gjorde också att han kunde tillbringa fyra månader som gästforskare vid Florida State University i USA.

- Det var mycket lärorikt att vara i en miljö med ledande forskare, men jag insåg också att förutsättningarna för att doktorera är bättre i Sverige. Som svensk forskare är det svårt att komma in i det amerikanska systemet. Konkurrensen i USA är också större.

Gemenskap

Att doktorera just vid Linköpings universitet har också fördelar.

- Jag tycker att det är jättebra. Det finns möjligheter att göra saker runt omkring forskningen vilket också är viktigt. Själv var jag till exempel med och drog igång en förening för doktorander (liupdh.se), som ordnar pubkvällar och andra aktiviteter. Samtidigt är det en sorts fackförening för oss doktorander.

Själv har Hugo löpning som ett stort intresse vid sidan av forskningen. Och mer precist: maratonlöpning. Hugo Guyader doktorand Linköpings universitetEnvishet och uthållighet är viktiga egenskaper för en forskare, säger Hugo Guyader. Foto: Pia Molin

- Det är faktiskt flera forskare på LiU som springer maraton, och några är också instruktörer på Campushallen. Det finns faktiskt flera saker som förenar: uthållighet och inre belöningar. Man blir inte rik vare sig av det ena eller det andra, men det ger ändå stor tillfredsställelse.

Viktigt beslut

I slutet av året ska Hugo Guyader lägga fram sin doktorsavhandling och därefter hoppas han kunna arbeta som forskare. Det kan bli vid LiU eller vid något annat universitet, i Sverige eller utomlands. Hur han och flickvännen ska hitta en plats där båda hittar intressanta arbeten, är något de funderar på nu.

- Att doktorera är verkligen något jag rekommenderar, säger han. Men det är också ett stort beslut. Det tar fem år och det är bara början. Det är bra om man tänker till ordentligt och gärna pratar med någon forskarstudent innan man bestämmer sig.

Fotnot: Artikeln skrevs våren 2018. 2019 disputerade Hugo Guyader med avhandlingen The Heart and Wallet Paradox of Colloborative Consumption

Kontakt

Handledare

Relaterat innehåll