Ekokammare i det digitala samhället 

Vi vet idag väldigt lite om de samhälleliga konsekvenserna av hur Internet är uppbyggt. Algoritmer som individualiserar det personliga flödet och den snabba interaktionen som sker online tros kunna skapa s.k. eko-kammare, i vilka individer är avskärmade från åsikter som utmanar deras egen åsikt. Vikten av att förstå mer om sådana processer kan exemplifieras genom att titta på det amerikanska presidentvalet 2016, Brexit och det växande intresset för populistpartier i Europa.

Illustration föreställande en smart telefon med texten: Senaste nytt. 99 fakta som stöder alla dina åsikter.

Internets infrastruktur

Sökmotorer och plattformar för sociala nätverk är idag en av de primära källorna för information och kommunikation. Internets infrastruktur har gjort det enklare än någonsin att hitta andra likasinnade och att sammankoppla sig med personer som man aldrig skulle möta utanför Internet. En konsekvens av detta är att individer med extrema åsikter lättare kan hitta andra som validerar dessa åsikter.

Att den här typen av interaktion har en stark påverkan på människors åsikter och beteenden är ett känt faktum. Vidare så kan sökmotorer som baserar sina rekommendationer på individers tidigare sökningar skapa s.k. filterbubblor genom att successivt snäva av sökresultaten mer och mer. Detta sker genom att endast låta individen ta del av den information som algoritmen tror individen vill ha, i en återkommande spiral.

Den kombinerade effekten av åsiktsbekräftelse och individualiserad information kan göra människors åsikter än mera radikala. På så vis kan Internets infrastruktur bidra till en oanad social utveckling. Inte minst så visar presidentvalet i USA 2016, Brexit och det ökade stödet för populistiska partier i Europa vikten av att förstå dessa processer. Även om lite just nu är känt om betydelsen av dessa företeelser, så är det tydligt att de kan ha stora sociala konsekvenser. Kunskapen om de underliggande mekanismerna som verkar på den här typen av processer är just nu otillräcklig och det här projektet syftar till att öka denna kunskap.

En av anledningarna till att vi saknar djupgående kunskap är att interaktionen och beroendet mellan individer gör den här typen av system väldigt komplexa. I det här projektet analyserar vi samutvecklingen av individers sociala nätverk och den semantiska betydelsen av den information de lämnar efter sig på Internet genom att använda data från olika plattformar så som till exempel diskussionsforum.

Relaterade forskare Visa/dölj innehåll

Om IAS Visa/dölj innehåll