20 miljoner till effektiva räddningsinsatser

Forskare vid CARER, LiU, har fått ett femårigt anslag om 20
miljoner av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att bygga upp en ny forskningsmiljö.

Hur ska räddningsförmågan vid olyckor stärkas i framtiden? Hur ska resurserna organiseras på bästa sätt och vilka krav kommer att ställas på de aktörer som genomför räddningsinsatserna? Det sådana frågor som LiU-forskarna nu ska besvara.

 – Vi tror att utvecklingen går mot mer dynamiska och flexibla metoder i hur räddningsresurserna organiseras och larmas vid olyckor, och vi tror även att det blir allt vanligare att använda aktörer utanför de professionella räddningstjänsterna, säger Sofie Pilemalm, professor och föreståndare för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, vid Linköpings universitet.

Ny praktisk kunskap

Arbetet inom området ”Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats” kommer att bedrivas i samarbete med räddningsverksamhet av olika slag, SOS Alarm, kommuner, myndigheter med flera. Genom att ta fram ny praktiskt inriktad kunskap på det här området kan samhället både rädda liv och minska skadorna på människor, egendom och infrastruktur.

Forskargruppen beräknas starta sitt arbete under hösten 2015.


  Publicerad 2015-06-11