Workshop om Hybrid AI samlar internationella toppforskare i Linköping

Hösten 2022 är LiU värd för ett unikt och ambitiöst gästforskarprogram: ELLIIT Focus Period. 

Internationella forskare, forskare från ELLIIT:s partneruniversitet; Linköpings universitet, Lunds universitet, Blekinge Tekniska högskola och Högskolan i Halmstad samt andra väletablerade internationella akademiker samlas i Linköping för att arbeta tillsammans i gemensamma forskningsutmaningar.

ELLIIT Focus Period ligger inom ramen för ELLIIT: Excellence Center at Linköping - Lund in Information Technology, som är ett strategiskt forskningsområde koordinerat av LiU. Det är en ny satsning med målet att skapa nya samarbeten mellan internationellt ledande forskare och att inspirera yngre forskare inom ELLIIT genom personliga kontakter med internationella forskare. Under fokusperioden kommer knappt tjugo gästforskare till Linköpings universitet för att arbeta tillsammans med forskare på Institutionen för datavetenskap (IDA), Institutionen för systemteknik (ISY), och Matematiska institutionen (MAI). Merparten av gästforskarna är internationella forskare från främst Nordamerika och Europa, och är allt från doktorander till professorer.

Traditionellt har mycket forskning gjorts både på att ta fram analytiska modeller över hur saker fungerar och att skapa modeller genom maskininlärning direkt från data. Datadrivna metoder för maskininlärning har varit mycket framgångsrika de senaste tio till femton åren. En av de stora frågorna idag är hur man kan kombinera dessa metoder för att dra nytta av både analytiska modeller baserat på kunskap och empiriska modeller baserade på data. En aktuell trend inom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning idag är därför hur man kombinerar dessa olika tillvägagångssätt på ett effektivt sätt. Det kallas hybrid AI, vilket innebär en tvärvetenskaplig mix av datadrivna och modellbaserade metoder. Hybrid AI är temat under den fem veckor långa fokusperioden mellan 18 oktober och 18 november.

Höjdpunkten av fokusperioden är en workshop i månadsskiftet oktober-november på Scandic Frimurarehotellet med inbjudna internationella toppforskare som talare. Förutom intressanta presentationer är workshopen en plattform för diskussioner och vetenskapliga samtal mellan inbjudna talare, gästforskare samt forskare vid LiU och vid ELLIIT:s partneruniversitet.

Professor Fredrik Heintz.Professor Fredrik Heintz Foto Anna Nilsen – Förväntningen är både att få ta del av den senaste forskningen på området, men minst lika mycket att identifiera nya spännande forskningsfrågor och samarbeten. Genom att samla de mest spännande forskarna på området och ge dem fria händer att presentera sina senaste idéer hoppas vi stimulera nytänkande på området, säger professor Fredrik Heintz på Institutionen för datavetenskap.

Han är vetenskapligt ansvarig för fokusperioden tillsammans med professor Anders Hansson på Institutionen för systemteknik samt biträdande professor Elina Rönnberg på Matematiska institutionen.

Alla gästforskare håller också i en presentation på Campus Valla vardagar 10.15-12.00 i lokalen Ada Lovelace i B-huset som alla intresserade är välkomna till, anställda och studenter såväl som allmänhet. Föreläsningsserien startar med presentationer från två gästforskande doktorander från Université de Montréal respektive RWTH Aachen University.

Se hela detaljerade programmet på ELLIITs webbsida

Skrivet 2022-10-28

Bilder från workshopen

Inbjuden talare Panos M Pardalos från University of Florida och besökande forskare Rasoul Etesami from University of Illinois Urbana Champaign på ELLIIT fokusperiods workshop 2022
Inbjuden talare Panos M Pardalos från University of Florida och gästforskare Rasoul Etesami från University of Illinois Urbana Champaign. Foto: Tove Kvarnström
Christopher Morris föreläser på ELLIIT fokusperiodens workshop 2022
Christopher Morris från RWTH Aachen University föreläser om Graph Neural Networks for Data-driven Optimization. Foto: Tove Kvarnström
Gästforskare Marcelo Azevedo Costa från UFMG Brazin och LiU-professor Svante Gunnarsson på ELLIIT focus period workshop 2022
Gästforskare Marcelo Azevedo Costa från UFMG Brazil och LiU-professor Svante Gunnarsson. Foto: Tove Kvarnström
Gästforskare Zexiang Liu och inbjuden föreläsare Necmiye Ozay, båda från University of Michigan.
Gästforskare Zexiang Liu och inbjuden föreläsare Necmiye Ozay, båda från University of Michigan. Foto Tove Kvarnström
Gästforskare Günter Raidl, Johannes Varga och Herke van Hoof på ELLIIT focus period workshop 2022
Gästforskare Günter Raidl, Johannes Varga och Herke van Hoof. Foto Tove Kvarnström

Mer om fokusperioden inom hybrid-AI och artificiell intelligens på LiU