Emeli Mårtensson avslutade sina studier på Policies kandidatprogrammet 2011 och läste därefter ett masterprogram i statsvetenskap vid Lunds universitet. Sedan tre år tillbaka arbetar hon som managementkonsult på Ramböll Management Consulting, en anställning som hon fick tack vare sin praktik under tiden vid LiU.

Namn: Emeli Mårtensson
Jobb: Managementkonsult, Ramböll Management Consulting
Examen: 2011

Emeli, tidigare student

- Min ingång till Ramböll var faktiskt praktikterminen jag gjorde under Policies kandidattiden. Bibehållen kontakt med företaget och lyckad tajming gjorde att jag 2013 fick anställning som konsult. Praktik under studietiden är alltså något jag varmt rekommenderar!

Emeli arbetar både som projektledare och projektmedarbetare i kortare och längre uppdrag åt företagets kunder som till allra största del utgörs av myndigheter, departement och kommuner. Arbetet består i första hand av utvärderings- och utredningsuppdrag inom utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsområdet och har sin utgångspunkt i kvalitativ datainsamling och analys, såsom exempelvis dokument- och litteraturstudier, intervjuer och enkäter.

- Ofta handlar det om att som oberoende part utvärdera effekter och resultat av insatser som offentlig sektor initierar, men en viktig del av arbetet är också att hjälpa våra uppdragsgivare att utveckla och förbättra sina verksamheter, med utgångspunkt i de resultat utvärderingen eller utredningen visar. Det är ett väldigt roligt, flexibelt och ibland intensivt arbete, och jag har lärt mig otroligt mycket sedan jag började jobba på Ramböll.

Utbildningen gav goda verktyg

Emeli säger att Policies kandidatprogrammet gett en god grund för att arbeta med analys och utredning, dels genom att utbildningen ger goda kunskaper om svensk förvaltning och policyanalys och dels då den innehåller givande grundkurser i samhällsvetenskaplig metod och statistik. Kombinationen av statsvetenskap och nationalekonomi samt kurserna i statistik var också väldigt värdefulla, då det gett en ökad förståelse för hur politiska och ekonomiska faktorer påverkar samhällsförändring på olika sätt.

- Det allra viktigaste som jag tagit med mig är nog ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt och förmågan att sålla ut och hantera central information från stora mängder texter eller data.

Gemenskapen ger minnen för livet

Det Emeli minns bäst från tiden på LiU är nog den goda gemenskapen och sammanhållningen i klassen och allt roligt de gjorde tillsammans under studenttiden. Hon tycker att Nolle-p var en bra start på utbildningen som gjorde att hon snabbt kom in i klassen och fick vänner. Därutöver vill hon gärna lyfta fram den goda kontakten mellan studenter och personal på programmet.

- Jag upplevde att det fanns goda möjligheter till påverkan och utveckling av utbildningen och att det fanns en närhet mellan student och lärare som jag verkligen tycker LiU ska ta tillvara!