18 juli 2017

Drygt trettio forskare och representanter för medlemsföretag inom Biogas Research Center, BRC, besökte under tre dagar lika många regioner i södra Sverige. "Det finns bara vinnare i regioner som satsar på biogas" konstaterar LiU-professor Mats Eklund. 

Gruppen i VästervikFörsta anhalten, Lucerna i Västervik Foto: Roozbeh Feiz– Resans viktigaste syfte var att lära från de platser, människor och organisationer vi besökte. Vi vill öka förståelse för hur de lokala biogassystemen är uppbyggda med ägandestruktur, substrat och marknad. Det som visat sig tydligt är att det bara finns vinnare i de regioner som satsat på biogas, det händer saker i jordbruket, i skogsindustrin, i livsmedelsindustrin och i den kommunala ekonomin. Alla vinner, säger Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik och föreståndare för Biogas Research Center.

Starten på resan gick i Kalmar län där gruppen bland annat besökte Västervik Biogas, More Biogas och Puregas Solutions. På eftermiddagen träffade gruppen företrädare för regionförbundet i Kalmar län, Kalmar Länstrafik och ett antal trafikföretag till en minikonferens.

– Vi hade en inspirerande eftermiddag i en region som tagit framsynta beslut om satsning på biogas i kollektivtrafiken. Kalmar har alla förutsättningar att bli ett showcase där vi kan visa tydligt var det skapas värden i hela kedjan kring biogasen, säger Mats Eklund.

– Regionalt producerad biogas är positivt såväl för klimat som för miljö och regional tillväxt, vilket har varit en utgångspunkt i upphandlingen av busstrafik i Kalmar län, konstaterar Ulf Nilsson, regionförbundets ordförande i Kalmar län och även ordförande i Svensk Kollektivtrafik.
Biogasbuss
Resan gick sedan vidare via VMAB i Mörrum och Stora Ensos anläggning i Nymölla till Helsingborg med besök hos NSR, aktiv partner i Biogas Research Center. Även i Helsingborg träffade gruppen representanter för exempelvis Helsingsborg stad och Skånetrafiken för en gemensam minikonferens och panelsamtal.

På fredagen for gruppen vidare till Sveriges största mjölkgård, Wapnö, där produktion av biogas ingår i ett integrerat och resurseffektivt produktionssystem. Resan avslutas med besök på Alvesta biogas samt Konvegas i Växjö som bland annat konverterar bilar till biogasdrift.

– Det vi ser är att biogasen bidrar till att öka företagens konkurrenskraften inom många olika industrigrenar. Vi vet också från vår forskning att biogasen bidrar till att uppfylla samtliga av FN:s hållbarhetsmål. Samtidigt ska alla kostnader i kedjan täckas av ett enda flöde – försäljningen av gasen. Det är ofta inte tillräckligt, konstaterar Mats Eklund.

Naturligtvis reste gruppen i en bekväm biogasbuss från Scania. Vilket också visade på en omogen branschs utmaningar, bristen på tankställen, dåliga betalningsfunktioner och att det krävs tålamod för att tanka.

Läs om de tio stoppen på Biogasresan via länkarna nedan.
Tankning av biogas i Västervik Foto: Roozbeh Feiz

Biogas Research Center

Ett nationellt och tvärvetenskapligt kompetenscentrum inom biogas, finansierat till en tredjedel av Energimyndigheten, en tredjedel av Linköpings universitet och en tredjedel av medverkande partners från näringsliv och offentlig sektor, framför allt från södra och östra Sverige.

BRC:s mål är att skapa en stark, nationell kompetensbas som mynnar ut i industriellt och samhälleligt motiverad forskning om biogas och även i utveckling av nya biogaslösningar. Forskarna inom BRC kommer från sju olika avdelningar vid Linköpings universitet, här samarbetar tekniker, biologer, miljövetare, ekonomer och samhällsforskare inom tre olika områden, Teknik och process, System och Samhälle. Att förstå samhälleliga och affärsmässiga villkor är centralt för att resurseffektiva biogaslösningar ska implementeras.

Biogasresan, tio stopp på tre dagar

Biogasresan

En biogasbuss kommer lastad

Drygt trettio forskare och representanter för medlemsföretag inom Biogas Research Center, BRC,  besökte under tre dagar lika många regioner i södra Sverige. ”Det finns bara vinnare i de regioner som satsat på biogas” säger LiU-professor Mats Eklund.

Reningsverket Lucerna, Västervik

Besvärligt fiskslam blir biogas och gödsel

Biogas blev lösningen på problemet med slemmigt och illaluktande vatten från fiskeindustrin i Västervik. Idag ger slammet fordonsbränsle och gödsel. Västervik testar även andra marina substrat, målet är att rena Östersjön men nyttorna är flera.

Biogasbussen i Kalmar

Sänkta kostnader när Kalmar går över till biogas

När Kalmar län skulle upphandla kollektivtrafik var biogas det självklara förstahandsvalet.– Utgångspunkten var det som är bäst för vårt län, säger Ulf Nilsson, ordförande i Regionförbundet i Kalmar.

Nationellt kompetenscentrum

Fler nyheter från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.