En kall utmanare i halvledarbranschen

Basstationer för ett snabbt växande mobilnät, radar för stridsflygplan, kommunicerande satelliter. Grundarna av avknoppningsföretaget Classic, fyra halvledarforskare på IFM, ser ut att ha en betryggande marknad för sina produkter.
– Vi har en produkt vi tror på, galliumnitrid av hög kvalitet, fullt jämförbar med vad världsledaren Cree kan erbjuda, säger Urban Forsberg, docent och lektor som liksom medgrundarna Olof Kordina och Jr-Tai Chen hör hemma i professor Erik Janzéns framgångsrika miljö för halvledarmaterial.

Skräddat material

Deras material är specialskräddat för en ny typ av transistorer, HEMT (high-electron-mobility transistor) byggd i fyra olika halvledarmaterial.
Urban Forsberg halvledarmaterial
– Galliumnitrid är en typ av halvledare som kan hantera de väldigt höga effekter som krävs för framtidens trådlösa kommunikation och radar. Alltmer i samhället kopplas upp trådlöst idag, bilar, kylskåp, klockor . . . Det medför att också basstationerna måste byggas allt tätare, säger Urban Forsberg.

Idag är cirka fem miljarder människor uppkopplade till någon form av trådlös enhet. 2020 beräknas de (vi) vara fyra gånger så många. Behovet av högeffektkomponenter kommer att bli gigantiskt.

Med sitt nya material sitter Classic med två starka kort: låg energiförbrukning och ökad tillförlitlighet.

– Våra komponenter går att köra vid lägre temperatur. Då sparar man energi eftersom behovet av kylning minskar. För att öka tillförlitligheten använder vi isotop-rena material, säger Urban Forsberg.

En HEMT-transistor vilar på ett substrat av kiselkarbid. Kisel i sin naturliga form innehåller isotoper med masstal mellan 28 och 30. Genom att bara använda kisel med masstalet 28, 14 neutroner och 14 protoner, kan man öka den termiska ledningsförmågan med ungefär 20 procent.

Levererar wafers

Utvecklingsarbetet startade från scratch och kvartetten fick genast stångas mot embargon och företagshemligheter. Nu har de etablerat sig längst ned i produktionskedjan av de nya transistorerna och samarbetar med flera partner högre upp. Den stora industriaktören är UMS – United Monolitic Semiconductor. Dit levereras materialen i form av wafers. I en testproduktion 2013 var alla komponenter tillverkade med Classicprocessen felfria.
wafers tillverkade på LiU
– Men det började dåligt. De första proverna sprack och det talades om ”the broken wafers from Linköping”. Men det har vi tagit igen, säger Urban Forsberg.

Företaget har fått professionell starthjälp från LiU Holding och legat i kuvösen hos LEAD. Men för att trygga etableringen krävs en finansiering från stora företag och riskkapitalister. Det akuta investeringsbehovet är en beläggningsmaskin av typen MOCVD, metalorganic chemical vapour deposition.

2014-12-02

Urban Forsberg


Gick ut Y-programmet vid LiU 1996. Efter sitt exjobb på ABB och var han med ett ben inne i industrin. Men i stället för ett tryggt 8–5-jobb blev han shanghajad av Erik Janzén: ”Urban du ska doktorera hos mig, och jag godtar bara ett svar”!

Det blev en snabb marsch mot doktorsgraden och en karriär med industrinära forskning som ledstjärna. Efter ett par år i finska Okmetic – som startade kiselkarbidfabriken Norstel i Norrköping – återvände han till Fysikhuset på Valla.

Livet som företagare är stimulerande men också svårt:

– Det är kul och viktigt att knoppa av bolag från universiteten. Men det är ett tufft jobb, speciellt som jag har två småbarn som inte sover på nätterna!
 

Kontakt

Forskning