Energi i byggnader

Solceller på takForskningen spänner från studier av lågenergihus till energibesparingar i byggnader byggda före 1945  där hänsyn måste tas till det kulturhistoriska värdet. Andra exempel är hållbar stadsplanering, nya typer av ventilationssystem för inomhusluft i industrilokaler, utveckling av småskalig solel i byggnader och hur omställningen till hållbara energisystem i byggnader kan underlättas. 

Energibesparing och åtgärder för energieffektivisering i byggnader måste ses i ett större sammanhang för att bli långsiktigt hållbar. Ett mål för forskningen är att tydliggöra sambanden mellan tillförsel och användning av energi. Forskningen är både teknisk, ekonomisk och samhällsvetenskaplig. 

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

Forskare EnergisystemVisa/dölj innehåll

Forskare Tema TVisa/dölj innehåll

Forskare entreprenörskapVisa/dölj innehåll