Ensamhet bland äldre är inget statiskt

Nästan hälften av de äldre som betecknade sig som ensamma 2004 gjorde det inte 2011. Att vara ensam är inte ett statiskt tillstånd, utan dynamiskt, något som man går in i och ut ur. Det visas i en stor studie av äldres ensamhet i Sverige.
Äldre människor på bänk i samspråk- Egentligen är det inte så konstigt att man känner sig mer ensam i vissa perioder och mindre i andra. Det har visats tidigare i mindre studier, men det här är första gången som vi ser det i en nationellt representativ studie.

Det säger Lars Andersson, professor i Äldre och åldrande vid NISAL, Linköpings universitet. Han är en av dem som varit med och gjort studien, som har letts av docent Lena Dahlberg vid Högskolan Dalarna. De har använt sig av två årgångars material från SWEOLD, som är en omfattande långtidsstudie av äldre i Sverige. De har studerat de äldre som ingick i studien 2004, som då var mellan 70 och 95 år, och som fanns med också 2011, sju år senare. Totalt handlar det om 587 personer.

Könsuppdelning har gjorts

- I det stora materialet i SWEOLD har vi plockat fram de variabler som kan ha betydelse för ensamhet och undersökt hur bra eller hur dåligt de förutsäger människors upplevda ensamhet, förklarar Lars Andersson.

- Det handlar om variabler som förekomsten av sociala kontakter, änka/änklingskap, depression och försämrad rörlighet.

För första gången har också en könsuppdelning gjorts. Män har studerats för sig, kvinnor för sig. Detta för att se om könsmässiga skillnader finns i äldres ensamhet och orsaker till den.

Och här hittar forskarna två samband som, med Lars Anderssons ord, ”kräver ytterligare forskning”.

Rörelsesvårigheter påverkar kvinnor mer

De är dels att rörelsesvårigheter har större påverkan på kvinnors ensamhet än på mäns.

- Försämrad rörlighet ökar ensamheten mer för kvinnor än för män. Vi vet inte varför.

Sociala kontakter, å andra sidan, betyder mer för mäns ensamhet än för kvinnors. Det vill säga när de sociala kontakterna är få eller har minskat känner sig män mer ensamma än vad kvinnor gör.

- Här kan vi också bara spekulera om orsakerna, understryker Lars Andersson. Äldre män kanske har färre sociala kontakter än vad kvinnor har, och kontakterna kanske ofta utgörs av hustrun eller hustruns kontaktnät. Men, som sagt, det vet vi inte.

Kvinnor mer ensamma än män

Generellt känner sig dock äldre kvinnor ensammare än män. De blir också oftare änkor än vad män blir änklingar, något som starkt påverkar känslan av ensamhet. Generellt ökar också ensamheten med stigande ålder. Man kanske förlorar inte bara sin livspartner utan också vänner. Hälsan försämras och funktioner avtar.

Studien presenteras i en artikel i tidskriften Aging and Mental Health, under titeln ”Predictors of loneliness among older women and men in Sweden: A national longitudinal study

NISAL

Foto: Eva Bergstedt

2014-09-09