Postdoktor med blick för brukarperspektivet

– Hur medborgare och brukare kan bli medskapande i lokal styrning och lokal demokrati. Det är sådana perspektiv jag hoppas kunna bidra med till CKS forskningsmiljö, säger Erik Eriksson, ny postdoktor på CKS.

Erik ErikssonFoto: Anna ValentinssonHan började sin anställning vid termins­starten och har en tvåårig postdoktor-anställning. Han har socialt arbete som forskningsfält med specifikt intresse för socialpolitik och relationen mellan policy och praktik. 

Erik Eriksson disputerade förra året vid Lunds universitet med avhandlingen ”Sanktionerat motstånd: Brukarinflytande som fenomen och praktik” som handlar om hur socialtjänst och psykiatrin involverar brukarna i utvecklingen av sina verksamheter.

– Genom att verksamheterna tar till sig brukarnas perspektiv kan de föra utvecklingen framåt. Kommunstrategi, både på politiker- och myndighetsnivå, kan alltså skapas i interaktion med medborgarna och de som använder kommunens service. Civilsamhället och dess organisationer är en viktig aktör i sådana processer, säger Erik Eriksson.

Han vill forska nära det praktiska fältet och göra forskningen användbar  också utanför universitetet.