Tranieeprogrammet ledde till jobb som kreditanalytiker

Erik Nord avslutade sina studier på Civilekonomprogrammet våren 2012 och blev efter det antagen till Scanias Tranieeprogram. Efter avslutat tranieeprogram fick han anställning som kreditanalytiker på Scania Finans.

Namn: Erik Nord
Jobb: Kreditanalytiker, Scania
Examen: 2012

Erik Nord, alumn- Programmet var 15 månader långt och jag fick jobba på fyra avdelningar inom Scania för att lära mig olika arbetsuppgifter. Det som är roligt med att jobba som traniee är att du får en inblick och introduktion till flera olika verksamhetsområden på Scanias inom finans och ekonomi.

Under tranieetjänsten har Erik jobbat på Scanias lokala finansbolag i Prag samt på group treasury i Södertälje, skött utlåningen till Scanias finans- och säljbolag i Europa och Amerika och arbetat på Scanias finansbolag för de nordiska länderna. När Programmet avslutades i november 2013 blev Erik anställd på Scania Finans, vilket är Scania Financial Services dotterbolag med ansvar för de nordiska marknaderna samt Baltikum.
- Jag arbetar med kreditbedömning av våra kunder. I vissa fall har jag möjlighet att fatta beslut självständigt, men ofta handlar det även om att förbereda och analysera kreditbedömningsunderlag för beslutsfattande högre upp i organisationen.

Utbildning ger förståelse för hur företag och organisationer fungerar

Att läsa en specifik kurs eller ämne kan vara väldigt lärorikt, men vilken nytta har du av alla teoretiska kunskaper i arbetslivet?
- För mig så har samtliga kurser jag läste hjälpt mig att få en förståelse för hur företag och organisationer fungerar. Då programmet startar med en bred introduktion till ekonomiämnet under utbildningens första två år skapas en helhetssyn som är väldigt viktig att ha med sig ut i arbetslivet.

Den breda introduktionen till trots säger Erik att det är en helt annan del av utbildningen som han i dag har mest nytta av.
- I mitt arbete har jag stor nytta av kurserna jag läste i nationalekonomi och finans, mycket tack vare det praktiska upplägget de kurserna erbjöd. Här ligger LiU i framkant när det gäller användning av ekonomiska databaser och Excel, och det är kunskaper som ofta efterfrågas på arbetsmarknaden.

Träffar vänner för livet

Att studera är så mycket mer än föreläsningar och seminarier. Du kanske träffar människor som finns med i resten av ditt liv. För att inte tala om alla aktiviteter som arrangeras i anslutning till universitetet.
- Bortsett från studierna minns jag med glädje studentlivet i Linköping. Allt startar med ”nolle-p” under de två första veckorna av studierna vilket hjälper en att komma in i gemenskapen och träffa många trevliga människor som kommer att vara med under resten av utbildningen, och förhoppningsvis flera år efter.

För att skaffa sig spetskompetens valde Erik att spendera en termin utomlands, och det är något han absolut rekommenderar blivande studenter att göra. Erik spenderade en termin vid University of Guelph i Toronto.
- Alla borde verkligen ta chansen att studera utomlands, du träffar trevliga personer från hela världen och sedan ser det även väldigt bra ut i ditt CV. Dessutom är det väldigt roligt. Att studera utomlands är helt klart ett av de bästa besluten jag tog under min tid vid LiU.

Ger dig möjlighet att skapa och utforska din egen väg

Som civilekonom är man anonymare än t.ex. läkare och advokater, men hur uppfattas civilekonomer av arbetsgivare och vilka är de främsta anledningar till att läsa till civilekonom?
- Min uppfattning är att en civilekonomexamen ger samma tyngd i arbetsgivarnas ögon som en masterexamen, men du behöver bara läsa fyra istället för fem år. Sedan är det många som läser ekonomi och karriärmöjligheterna är otaliga inom en rad olika områden eftersom det inte finns någon direkt fördefinierad roll. Det är också väldigt positivt att du inte blir satt i ett fack utan får möjligheten att skapa och utforska sin egen väg, både under utbildningen och i arbetslivet. Är du intresserad av ekonomi kan jag absolut rekommendera civilekonomutbildningen vid LiU. Du behöver inte veta exakt vad du vill jobba med från dag 1, jag ändrade själv inriktning flera gånger under programmets gång.