Etik ock konsekvenser av AI och robotar i vården

Robotar har tagit klivet in i våra hem, snart stöter vi på dem i vården. Projektet ska genom tre fallstudier studera om och hur vi kan bygga relationer med sociala robotar som bygger på tillit, empati och ansvarstagande.
Vi har länge fascinerats av robotar och även bekymrats över dem. I Science fiction litteraturen finns många exempel på robotar som tagit över världsherraväldet och många forskare Ericka Johnson samtalar med Pepperoch andra tänkare har uttryckt farhågor för vad som händer när robotar gör sitt intåg på arbetsmarknaden. Vi har också varnats för hur robotar påverkar våra liv och relationer.
Undersökningar har också gjorts kring hur vi tänker på oss själva relation till robotarna.
Men för många av oss är robotar fortfarande science fiction och inget vi interagerar med på en individuell och emotionell nivå. Vi kan tänkas ha en robotdammsugare hemma, som kanske till och med fått ett namn, men därifrån till att anställa en autonom hushållsrobot som en del av familjen är steget långt (som Rosie, robotpiga i The Jetsons).

Robotar i vardagen

Det här håller på att ändras. Robotar har tagit steget in i vårt dagliga liv. Vi och våra barn kommer att behöva interagera med robotar allt eftersom de dyker upp i vården, under livets olika skeden. Hur kommer detta att påverka hur vi - och robotarna - ser Katherine Harrison och Pepper.på vård? Och hur ska vi skapa gemensamma relationer som bygger på tillit, empati och ansvarstagande?

Detta tvärvetenskapliga projekt, som finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse är en del av WASP HS. Projektet samlar robotutvecklare, dataforskare, forskare inom teknikens påverkan på samhället samt forskare med erfarenhet av etnografiska studier av affektiv människa-maskin-interaktion.
Vi kommer att studera tre fall av utveckling av robotar i den tidiga testfasen:
Fallstudie 1: Robothandledare, Social Robotics Lab, Uppsala.
Fallstudie 2: Robotintervjuare, Fur Hat, Stockholm.
Fallstudie 3: Omvårdnadsrobot för äldre, Machine Perception and interaction Lab, Örebro.

Läs mer om projektet här (på engelska)


Forskare

Extern partner och referensgrupp

Extern partner

Ginevra Castellano, Senior lecturer, Social Robotics Lab, Uppsala University

Referensgrupp

Brian Cantwell Smith, Reid Hoffman Professor of Artificial Intelligence and the Human at the University of Toronto, Canada.

Lucy Suchman, Professor emeritus in the Sociology Department and the Centre for Science Studies at Lancaster University, UK.

Erik Sandewall, Professor emeritus, Linköping University, Sweden

Gabriel Skantze, Chief Scientist at Furhat Robotics and Professor in Speech Communication and Technology, KTH, Stockholm. 

Jennifer Rhee, Associate Professor, English, Virginia Commonwealth University, USA

WASP HS vid LiU

WASP vid LiU