EU-miljoner för forskning om regional innovation

Linköpings universitet har tillsammans med sex andra europeiska lärosäten fått klartecken till ett projekt för att stärka universitetens roll för innovation och regional utveckling. Totalt handlar det om cirka 35 miljoner kronor.

magnus klofstenFoto: Göran BillesonTanken är att unga innovationsforskare ska få verktyg som gör dem rustade att arbeta med regional utveckling. 14 doktorander deltar i projektet. De ska alla ha sin bas vid något av de medverkande lärosätena, men kommer att ha ett par längre vistelser vid annat lärosäte eller organisation i nätverket där de också ska ha en biträdande handledare.

Under det tre åren projektet löper (2017-19) genomförs ett stort antal gemensamma seminarier, workshops och konferenser.

Två av doktoranderna har sin bas vid Linköpings universitet, som dessutom kommer att ta emot och handleda ytterligare ett par doktorander. Från Linköpings universitet medverkar som handledare professor Magnus Klofsten och universitetslektor Dzamila Bienkowska.

Förutom Linköpings universitet deltar universitetet i Stavanger, Norge; Ålborg, Danmark; Lincoln, Storbritannien, Twente, Nederländerna, Aveiro, Portugal samt Barcelona, Spanien. Med undantag för University of Lincoln är alla medlemmar i ECIU (European Consortium of Innovative Universities) – ett nätverk för innovativa universitet. I projektet medverkar även regionala utvecklingsaktörer i olika länder. Projektet koordineras från Universitetet i Stavanger.

Pengarna kommer från ett delprogram inom EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horizon 2020). Endast sju procent av ansökningarna gick igenom.

– Det är verkligen roligt att vi lyckades få igenom projektet i så hård konkurrens, säger professor Magnus Klofsten.