EU-projekt sätter fokus på osäkerhet

LiU och matematikprofessorn Jan Nordström deltar som enda svenska partner i ett EU finansierat forskningsprojekt med målet att ge säkrare och mer robusta simuleringar vid konstruktion av flygplan.
Flygindustrins virtuella prototyper ska bli än mer tillförlitliga i EUs forskningsprogram Uncertinity Management for Robust Industrial Design in Aeronautics, UMRIDA. Med en budget på 6,5 miljoner euro under tre år ska forskare och industri tillsammans ta ett krafttag för att hantera osäkerheterna i modellerna.

– Att man ser systematiskt på osäkerhet och att man bygger in den här typen av systematiskt tänkande i design- och konstruktionsprocessen är en relativt ny företeelse, säger Jan Nordström, professor i beräkningsmatematik på matematiska institutionen, LiU.

Mer tillförlitliga modeller

Det finns både tid och pengar att vinna på att använda virtuella prototyper när ny och avancerad teknik utvecklas, det vill säga att man bygger en bil eller ett flygplan i datorn, komponent för komponent, och simulerar hela eller delar av konstruktionen innan de första verkliga och fysiska prototyperna tas fram. Många dyrbara misstag kan undvikas på så vis - förutsatt att modellerna är korrekta och tillförlitliga.
Jan Nordström
– Inom flyget utförs en mängd experiment, men ibland han man en osäkerhet i indata och hur det påverkar utdata eller slutresultatet. Har man en given ekvation där små ändringar i indata ger stora ändringar i utdata innebär det att osäkerheten i modellen är stor. Handlar beräkningarna om exempelvis lyftkraft har detta naturligtvis stor betydelse, förklarar Jan Nordström.

UMRIDA-projektet

EU-projektet UMRIDA ska nu hitta var de stora osäkerheterna finns, identifiera känsliga områden och också föreslå hur osäkerheterna ska hanteras - allt för att få mer robusta modeller och beräkningar.

Jan Nordström, vars budget i projektet landat på runt 270 000 euro (runt 2,3 miljoner svenska kronor) för de tre åren har rekryterat en doktorand, Markus Wahlsten, som efter sommaren ska sätta tänderna i LiUs del av projektet.

– Det vi ska göra är att titta närmare på det ursprungliga problemet. Jag tror att det går att formulera om den matematiska frågeställningen och förbättra metoden att införa osäkerhet i indata, säger Jan Nordström.

6,5 miljoner euro under tre år

Forskningsprojektet drivs inom EUs sjunde ramprogram och har fått en total budget på 6,5 miljoner euro under tre år. 22 partner deltar från 10 länder i Europa och LiU deltar som enda svenska partner. Med är också amerikanska Stanford på ett hörn. Andra akademiska partner är exempelvis Tekniska universitetet i Delft, Ecole Polytechnique i Lausanne, Tekniska universitetet i Dresden och Polytechnika i Warszawa, men deltar gör även företag som franska Dassault Aviation, italienska Alenia Aermacchi, schweiziska MAN Turbo och ryska NPO Saturn.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll