Europeiska nätverk byggs på flyktingkonferens

Bostadslösningar, goda utbildningsexempel och samarbeten. Lokala europeiska exempel på flyktingmottagande står i fokus på den flyktingkonferens som pågår i Norrköping 25-27 januari.

Bild på flyktingar i läger i Grekland 2016Foto: IstockphotoInitiativet kommer från Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping och tidigare samordnare för Sveriges flyktingmottagande. Han lyfte fram värden som solidaritet, samarbete och hjälpsamhet i sitt inledningsanförande.
– Vi måste visa att det är möjligt att försvara mänskliga rättigheter och rätten till asyl, att det går om vi gör det tillsammans och agerar solidariskt i Europa, var hans budskap.

Lyfter fram konstruktivt arbete

130 forskare, praktiker och representanter för frivilligorganisationer från hela Europa – däribland Ungern, Makedonien och Tyskland – deltar under de tre dagarna. Tanken är att visa de goda exemplen och att alla ska kunna skaffa sig nya nätverk för utökade samarbeten.

– Den här konferensen vill lyfta fram det konstruktiva arbete som gjorts och görs både i Sverige och i många andra europeiska länder. Vi vill stärka den sidan av samhällsdebatten och samla erfarenheter som gjorts i Europa under den speciella flyktingsituation som rått under det senaste dryga året, säger Erik Berggren vid REMESO (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle).

Exempel på frågor som lyfts fram är olika lösningar på boende för flyktingar, hur olika kommuner och länder försöker hitta vägar till utbildning och arbetsmarknad för nyanlända, hälsofrågor och samarbete med civilsamhälle.

En viktig del i konferensen är att summera slutsatser utifrån frågeställningar som ”Vilka är de främsta orsakerna till att en viss satsning eller verksamhet fungerat så bra i flyktingmottagandet?” ”Vad för inspirerande exempel finns det?” ”Vad bör politikerna få med sig från konferensen?” och ”Vad bör forskarna få med sig?” På så vis ska arbetet med att förbättra flyktingmottagandet kunna fortsätta, med stöd av det som kommit fram under konferensen.

Bredare nätverk

Akwasi Osei är doktorand i sociologi vid Linnéuniversitetet. Han studerar papperslösa migranter från Västafrika och deras situation i Holland och Sverige.

– Jag träffar en massa människor här som ger mig nya insikter och kontakter. Och goda exempel finns det gott om, till exempel hur svenska familjer bjuder in flyktingar på middag eller fika. Människor är ju ofta rädda för främlingar, det är naturligt, men ändå öppnar familjer sina hem för andra, säger Akwasi Osei.

Pria Bhabra arbetar med flyktingmottagande i Leeds i England. De senaste sex åren har kommunen byggt upp en organisation som ska underlätta för nyanlända personer att snabbt komma in i och förstå det brittiska samhället, alltifrån lagstiftning och sexuell hälsa till hur man så snabbt som möjligt kan få jobb och utbildning.

– En stor succé är våra drop-in på tisdagar. Vi fokuserar på olika ämnen då, det kan handla om hälsa, anställningar, finansiella frågor, boende eller möjligheter att vara volontär.

Som spindel i nätet hjälper Pria Bhabra flyktingar att hamna rätt i samhällsmaskineriet.

– Min roll är att se till att de når sin egen potential, att de snabbt slussas in i jobb- och språkträning på sin nivå och att de får hjälp med allt praktiskt som behövs för att komma in i ett helt nytt samhälle, säger Pria Bhabra.

Anna-Birgitte Moberg, integrationssamordnare i Mjölby, skaffar sig ett bredare nätverk på konferensen.

– Jag träffar människor från Sverige men har också pratat med folk från Spanien, Italien och Finland om hur de jobbar med flyktingmottagandet, vi lär oss av varandra, både om sådant som gått bra och som misslyckats. Det är extremt viktigt att skaffa sig fler kontakter. Jag mailade just en kollega att jag har fått en ny idé.

Fortsätta arbetet

En av huvudtalarna var Pia Prytz Phiri från UNHCR. Hon konstaterade att bara en liten rännil av världens flyktingar når Europa och beklagade det totala misslyckandet från Europas sida att ta emot dem. Men berömde också civilsamhällets och frivilligorganisationernas stora humanitära insatser. Hon framhöll också vikten av att fortsätta arbeta med frågorna.

– Europas länder måste alla solidariskt hjälpa till och organisera arbetet inför nästa flyktingström. Och se potentialen och kapaciteten hos de människor som flyr, konstaterade Pia Prytz Phiri.

Arrangörer av konferensen är Norrköpings kommun, Linköpings universitet och tankesmedjan Arena Idé, med stöd av Svenska kyrkan.

Slutrapport från konferensen Welcoming refugees - Local European experiences