Examensarbeten om kollektivtrafik fick pris

Det blev storslam för LiU-studenter när uppsatser om kollektivtrafik premierades.

När kollektivtrafikbranschen utsåg årets bästa uppsatser kom tre av årets fem pristagare från LiU och stod för två av de tre examensarbeten som fick dela förstapriset om 50 000 kronor. De läser alla på civilingenjörsprogrammet Kommunikation Transport Samhälle.

Marie Hedström och Johanna Johansson uppmärksammades för uppsatsen ”Utveckling av en prognosmodell för kollektivtrafik i mindre städer”, och Astrid Adelsköld för sin uppsats ”Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik i Sörmlands län”.