Excen-e företagsnätverk

Excen-e är ett nätverk för små och medelstora industriföretag som vill förbättra sin energieffektivitet och öka sin hållbarhet. Företagsnätverket är en del av ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet.

Panorama över svensk landsbygd med vindkraftverk. Foto: iStock

Vill du höra det senaste inom energiteknikområdet?

Linköpings universitet bedriver ledande nationell och internationell forskning kring energieffektivisering. Som deltagare får du träffa och lyssna på ledande forskare inom området och ställa dina egna frågor, kopplat till din verksamhet.

Vill du få en granskning av din energianvändning?

På nätverksträffarna granskas ditt företags energianvändning och du får möjlighet att diskutera åtgärdsförslag med forskarna. 

Vill du minska ditt företags energikostnader? 

En färsk doktorsavhandling från Linköpings universitet visar att de deltagande företagen i det nationella energikartläggningsstödet minskade energikostnaderna med i snitt 200 000 kronor per år med lönsamma investeringar. 

Länk till avhandlingen Re-viewing industrial energy-efficiency improvement using a widened system boundary

Vill du få hjälp att göra ditt företag hållbart?

Minskad energianvändning är det i särklass mest hållbara sättet att minska koldioxidutsläppen. Andra sätt är via investeringar i förnyelsebar energi, samt byte av bränsle.

Vill du skapa nätverk med andra företag i regionen?

Forskning visar att forum där företag får träffa andra företag ger spin-off-effekter i form av samarbeten, både rent affärsmässiga men också kollegiala. 

 

Vi söker deltagande företag

Till projektet söker vi främst små- och medelstora tillverkande företag, det vill säga högst 249 anställda med en omsättning på högst 450 MSEK årligen. Energianvändningen bör ligga på minst 300 MWh/år.

Gå med i Excen-Es företagsnätverk genom att kontakta Patrik Thollander.

ForskningVisa/dölj innehåll

Relaterade publikationerVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Närliggande verksamheterVisa/dölj innehåll

FinansiärVisa/dölj innehåll