Exjobb blev värdefull resurs i energibesparingsprojekt

Motala kommun vill med sina knappt 43 000 invånare bygga upp den stolta sjöstaden och har som mål att öka kunskapsflödet mellan akademi och omvärld. Samverkan för utveckling och forskning är viktiga delar för att forma framtidens Motala.

– I det arbetet spelar LiU Relation en viktig roll för att mäkla och stärka kontakten mellan akademi, företag och kommuner. Universitetet är en viktig samverkanspartner som har kompetens och omvärldsbevakning i det proaktiva och innovativa arbetet. Där gäller det att vi som samverkanspart är öppna och ger för att vi ska kunna få något tillbaka!, menar Carina Ståhlberg, Motala kommun.

Ett lyckat samverkansprojekt som LiU Relation stöttat, är ett ex-jobb kopplat till ett projekt mellan Siemens och Motala kommun. Projektet ska minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Motala Kommun förvaltar över 260 000 kvm med fler än 100 fastigheter, främst lokaler för kommunens kärnverksamheter såsom skola, kontor och äldreomsorg. Exjobbet har gått ut på att validera resultatet och de analyser som gjorts, för att säkerställa vad som påverkar förbrukningen och var den största besparingen finns. 

Med hjälp av studenternas “nya ögon” och annorlunda angreppssätt synliggörs problem och möjligheter i verksamheten som vi annars missat. Att få detta genomlyst av en tredje part, i detta fall studenterna, har varit fantastiskt värdefullt, både internt hos såväl tjänstemän som politiker, och hos Siemens. Det ökar trovärdigheten på för den här typen av projekt, avslutar Carina.


ExamensarbeteVisa/dölj innehåll

Fler inspirerande exempelVisa/dölj innehåll

Samverka med LiUVisa/dölj innehåll

Motala kommun och LiU samverkar för att skapa nyttaVisa/dölj innehåll